Muntliga avtals bundenhet

Hej! Jag undrar om ett muntligt avtal är bindande i detta fall: Vi är några kompisar som tänkt hyra en lägenhet tillsammans, och jag har sagt att jag vill va med. Däremot har jag inte accepterat några summor utan endast visat intresse iform av att jag sagt ja till att vilja flytta in. Nu har det hänt andra saker i mitt liv och jag har därför andra planer. Kan jag frånsäga mig allt det här utan några konsekvenser, eller är jag bunden enligt lag att flytta in och betala hyra? Det är alltså bara en muntlig överenskommelse bland vänner. Inga representanter ifrån fastighetsbyrån eller liknande är inblandade.

Lawline svarar

Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Först och främst är muntliga avtal bindande precis som skriftliga avtal. Muntliga avtal är emellertid problematiska eftersom de vanligtvis är svåra att bevisa. Bevisbördan för detta ligger på den som påstår att ett sådant avtal finns.

Härefter antar jag att avtalet är juridiskt existerande och giltigt.

Om avtalet är bindande och du vägrar att fullgöra din förpliktelse (att tillsammans med de andra sluta hyresavtal) utgör det ett så kallat kontraksbrott. Ett kontraktsbrott är förenat med att antal följder, däribland skadestånd. Således är det möjligt att dina vänner stämmer dig för deras ekonomiska skada som kontraktsbrottet orsakat (i form av extra utgifter). Samtidigt finns en princip som säger att den skadelidande är skyldig att med "skäliga åtgärder" begränsa sin skada. Detta skulle t.ex. vara en skyldighet för kompisarna att ta in en annan person att hyra tillsammans med. Huruvida detta kan ses som skäligt eller inte vet jag tyvärr ej.

Det borde inte heller vara möjligt för dina vänner att på rättslig väg tvinga dig att ingå avtalet utan det enbart skadestånd kan bli aktuellt.

Emellertid finns en möjlighet att avtalet inte kan göras gällande eftersom avtalet kan vara för opreciserat - är det t.ex. ett bestämt hyresavtal ni skulle ingå? Om så är fallet kan avtalet vara bindande men om det bara gällde ett slumpmässigt hyresavtal hos vilken hyresvärd som helst som ni skulle välja är det tveksamt om avtalet faktiskt kan göras gällande.

Jag hoppas svaret gett dig lite mer insikt om läget och att du kan lösa detta problem utan att dra in rättsväsendet.

Lycka till!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000