Muntliga avtal vid byte av fordon

2019-11-24 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej!Min son gjorde ett byte av sin A-traktor med en kompis A-traktor. De skickade in papper för ägarbyte. Ägarbytet gick igenom för min son men kompisens papper gick inte igenom, eftersom han hade gamla papper. Till saken hör att han skulle beställa nya papper och göra om proceduren, men han har dragit ut på tiden. Nu nästan 4 veckor senare ringer min sons kompis pappa och säger att han vill ha tillbaka A-traktorn annars anmäler han oss för stöld samt hotar med att behålla båda bilarna. Vi hade kunnat gå med på att byta tillbaka om det inte var för att bilen som vi bytte bort är totalt sönderkörd. Det skrevs inget byteskontrakt dem emellan, men ett munligt. Min son hade även med sig 2 andra kompisar som hört hela bytesaffären. Måste vi lämna tillbaka A-traktorn nu och få tillbaka en trasig?. Om vi skulle polisanmäla honom, hur stor chans har vi att vinna detta i domstol.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande avtal förekommer i Avtalslagen (AvtL).

Regler gällande skadestånd förekommer i Skadeståndslagen (SkL)

Är muntliga avtal bindande?

Ett avtal innebär att en part ger ett anbud (erbjudande) och motparten ger en accept, om båda parter har kommit överens innebär detta att ett avtal har kommit till stånd. Ett avtal är bindande även om det är muntligt och dessutom ska avtal hållas, 1 § AvtL. Det finns en del undantag för att ett avtal inte skulle vara bindande, dessa undantag är exempelvis avtal som måste ingås på ett visst sätt, vanligtvis i skriftlig form, för att vara giltigt. De typer av avtal som måste vara skriftliga är främst avtal gällande försäljning av fastighet och arrendeavtal, gällande bilar finns det inga bestämmelser som framhåller att det måste vara skriftligt.

Vad händer om en avtalspart drar sig ur ett avtal?

Huvudregeln är att avtal ska hållas och om någon part i ett avtal inte håller sin del av avtalet har denna avtalspart begått ett avtalsbrott. Vid avtalsbrott utgår man i första hand från avtalet, det vill säga om parterna avtalat om eventuella avtalsbrott ska dessa sanktioner gälla i första hand. Exempelvis kan båda parter komma överens om att om någon bryter mot avtalet kommer denne bli skyldig att fullgöra avtalet eller utge ersättning för avtalsbrottet. I andra hand har den skadelidande avtalsparten rätt till skadestånd, som ger den skadelidande parten rätt till skadestånd, 2 kap. 1 § SkL.

Vad gäller i ditt fall?

I ditt fall uppfattar jag det som att din son har tillsammans med en vän kommit överens om att de ska byta A-traktorer med varandra, och din son har då skrivit över sin A-traktor men hans kompis har dragit ut på det och inte skrivit över fordonet. Din son har fått nycklarna och kör vännens fordon och likaså kör vännen din sons A-traktor. Pappan till din sons vän har nu ringt dig och sagt att fordonen ska bytas tillbaka och dessutom hotar han med att behålla din sons A-traktor och även att anmäla er för stöld.

I detta fall anser jag att det har uppkommit ett avtal mellan din son och din sons kompis. Det finns inga regler som säger att byte av fordon måste vara skriftligt, vilket innebär att avtalet är giltigt och din sons kompis är skyldig att skriva över fordonet på din son för att inte begå ett avtalsbrott. Det finns dessutom som du har nämnt vittnen som kan påvisa att båda parterna har avtalat om att byta fordon. Om det skulle vara fallet att motparten väljer att bryta mot avtalet har ni rätt till skadestånd för den skada som sonens vän har orsakat er. Mitt slutliga råd är att kräva fullgörelse av avtalet och om motparten vägrar fullgöra sina förpliktelser har ni möjlighet att väcka talan i domstol för att kräva fullgörelse eller skadestånd för avtalsbrottet. Vill ni ha hjälp med att ta detta vidare får ni gärna boka en tid med en av våra jurister som ni hittar här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97677)