Muntliga avtal är svåra att bevisa vid tvist

2017-05-30 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga ang en skuld. Jag lånade ut pengar till mitt ex som inte vill betala tillbaka det som återstår 93.000. Jag var så dum att vi inte skrev papper på det. Så nu tänkte jag skicka det till kfm. Min fråga är om det finns någon möjlighet att få det igenom. Vi hade ett muntligt avtal,det går att se alla betalningar elektroniskt. Hon kommer att överklaga,så jag räknar med att det blir tingsrätten. Vad har jag för chans att vinna det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en person är skyldig dig pengar så kan du, precis som du säger, vända dig till Kronofogden för att få skulden fastställd. Detta sker genom att du ansöker om ett betalningsföreläggande. För att få ansöka om ett sådant krävs att skulden avser pengar, att sista betalningsdagen har passerat samt att det rör sig om en skuld där parterna har rätt att förhandla (lagen om betalningsföreläggande och handräckning 1-2 §).

Den du riktar kravet mot får ett föreläggande som den betalningsskyldige sedan har möjlighet att yttra sig om och eventuellt motsätta sig. Motsätter sig den betalningsskyldige betalningskravet kan ärendet på din begäran överlämnas till tingsrätten för fortsatt handläggning (lagen om betalningsföreläggande och handräckning 33 §).

Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga men väldigt svåra att bevisa. Väljer du att gå vidare till tingsrätt är det du som har bevisbördan för, d.v.s. du som ska bevisa, att ett avtal faktiskt föreligger. Vad jag förstår av din fråga så finns ingen bevisning utan det är endast ord mot ord. Att tidigare betalningar finns lagrade elektroniskt är ingenting som bevisar att ditt ex är skyldig dig ytterligare 93 000 kronor. Förnekar hon skulden i tingsrätten skulle det troligtvis leda till att du förlorar målet vilket i sin tur innebär att du blir skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader (Rättegångsbalken 18 kap 1 §), vilket kan bli väldigt dyrt.

För att undvika denna typ av tvist i framtiden rekommenderar jag dig att alltid upprätta avtal i skrift.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97585)