Muntlig utfästelse av gåva ogiltig

2016-06-27 i Gåva
FRÅGA
Hej. När vår far fyllde 70, 2009, sa han till mig och mina 2 systrar att om det hände honom något som gjorde att han blev en "grönsak" så skulle vi få ut hans halva av huset när det såldes. Han hade en sambo och höll på med fartfyllda sporter, folkrace och cross. I juni 2013 kör han om en traktor som svänger vänster utan att blinka med sin motorcykel, krockar och svävar mellan liv och död. Han blir hjärnskadad och blind och sitter nu på hem resten av sitt liv. 2015 vill hans sambo sälja huset eftersom pappa aldrig kommer att kunna bo hemma igen. Frågan är om hans muntliga vilja gäller? Har vi rätt att dela på hans del av huspengarna? Vi kommer inte sätta honom på bar backe eftersom han har över 1,1 miljon på sitt spärrade konto. Med vänlig hälsning Ingela Karlsson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det din far gjorde var ur juridisk synvinkel en muntlig utfästelse om en framtida gåva. Om man tolkar utfästelsen som att den gällde pengar (lös egendom), blir 1 § gåvolagen tillämplig. Där stadgas att muntlig utfästelse om gåva av lös egendom är ogiltig så länge gåvan ej fullbordas, eller omständigheterna vid utfästelsens tillkomst utmärks av att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom.

Att gåvan är fullbordad innebär att den har bytt ägare, alltså i ert fall att er far har skickat pengarna till ert konto. Att ”omständigheterna vid utfästelsens tillkomst utmärks av att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom”, innebär att er far skulle ha proklamerat sin avsikt på torget eller i byns kyrka eller dylikt. Denna bestämmelse är främst anpassad till en annan tid.

Eftersom er far varken har fullbordat gåvan eller proklamerat sin vilja för allmänheten, är hans utfästelse ej juridiskt bindande.

Om man istället tolkar det som att han avsåg att i framtiden ge bort själva fastigheten (fast egendom) så blir svaret detsamma. Överlåtelse av fast egendom måste ske enligt vissa formkrav, däribland skriftligt avtal, enligt 4 kap. 1 § Jordabalken. Detsamma gäller vid gåvor, enligt 4 kap. 29 § Jordabalken.

Inte heller med denna tolkning blir alltså hans utfästelse bindande.

Om er far fortfarande står fast vid sin vilja rekommenderar jag att er far, om han är kapabel till detta, efter försäljningen skriver ett gåvobrev där han överlåter sin del av huspengarna till er. Vill ni ha hjälp med att skriva ett legalt bindande gåvobrev kan ni använda Lawlines avtalstjänst här.

Mvh

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (671)
2020-11-22 Kan en dement godkänna ett gåvobrev?
2020-11-15 Får min kompis ta tillbaka en gåva?
2020-11-03 Preskriptionstid för klander av gåvobrev?
2020-11-02 Kan make ge egendom i gåva till särkullbarn utan makans samtycke?

Alla besvarade frågor (86584)