Muntlig uppsägning och ej utbetald lön

FRÅGA
Mina chefer blev av med jobbet som ja hade... Ja satt hemma i två veckor o det blev inget nytt jobb då ringde ja till mina chefer o sa upp mig på telefon. Ja har inte skrivit på nån uppsägning eller nåt. Är ja fortfarande anställd hos dom då? Dessutom har ja inte fått resterande lönen eller semesterersättning.. Mvh
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppsägning från arbetstagarens sida behöver inte vara skriftlig. Har du sagt upp dig via telefon, kan du betrakta det som en giltig uppsägning så länge du upplevde att chefen uppfattade ditt uppsägningsbesked. Du är dock fortfarande anställd under uppsägningstiden. Har ni inte kommit överens om någon uppsägningstid så är den normalt sett en månad, med undantag om du är provanställd. Kom ni över telefon överens om att du inte behöver iaktta någon uppsägningstid, kan du anse ert anställningsförhållande som upplöst, det vill säga att du inte är anställd.

Med utgångspunkt i vad du har framfört, verkar det som att arbetsgivaren inte har någon giltig anledning till att inte utbetala lönen. Jag utgår från att förfallodatumet (sista dag) för utbetalningen har passerat och att du med lön och semesterersättning syftar faktiskt utfört arbete. Arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Jag föreslår att du vidtar följande steg i den ordning som framgår nedan.

1. Jag rekommenderar att du försöker konversera med din arbetsgivare, förslagsvis via e-post, och meddelar att du vill ha betalt för utfört arbete. Du har givetvis även rätt till lön för utfört arbete under eventuell uppsägningstid.

2. Vänd dig till facket om du är ansluten som kan hjälpa dig att dels ta kontakt med arbetsgivaren och dels med att driva ärendet vidare.

3. Ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här så kan de hjälpa dig med indrivande av din lön (fordran).

4. Upprätta en stämningsansökan och yrka på att tingsrätten ska kräva att din lön utbetalas, och om inte arbetsgivaren kan betala, att i sista hand försätta företaget i konkurs.

Utöver att kräva att få din lön, kan du göra gällande ekonomiskt och allmänt skadestånd. Dels för merkostnader som kan styrkas med summor och dels för den kränkning som det har medfört dig. Det allmänna skadeståndet representerar ingen faktiskt förlust, utan ses mer som en sanktion för arbetsgivaren. Du kan också kräva att få ränta på pengarna.

Jag rekommenderar att du i din kontakt med arbetsgivaren framför att han eller hon har begått ett allvarligt avtalsbrott eftersom arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Med lön avser jag även semesterförmåner såsom semesterlön/semesterersättning. Om du inte vinner framgång, så tycker jag du ska vända dig till KFM och därefter tingsrätten. För att styrka din rätt, kan du hänvisa till 38 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 6 § räntelagen (1975:635).

Behöver du hjälp med att vidta någon av ovanstående steg, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig med ditt ärende.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll