Muntlig överenskommelse vid köp av bostadsrätt

2018-04-30 i Muntliga avtal
FRÅGA
jag har varit på en visning av en bostadsrätt. jag bestämde mig under visningen att köpa lägenheten och avtalande med ägaren att vi skulle träffas nästa dag. på kvällen ringde dock ägaren och meddelar mig att han sålt lägenheten till en bekant. självklart så blir jag arg och påpekar att även muntliga avtal gäller och därmed hade min väninna som vittne. jag har rätt? gäller den muntliga avtalet? varför/ varför inte?
SVAR

Hejsan!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Muntliga avtal
Inom avtalsrätt finns en grundprincip som lyder "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal skall hållas, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Det finns dock undantag för t ex köp av fast egendom som måste ske skriftligen. Den som hävdar att ett muntligt avtal kommit till stånd är också den som måste kunna bevisa att så är fallet, man har alltså bevisbörda. Den som påstår att ett muntligt avtal slutits måste därmed också kunna bevisa att så är fallet. Det kan vara svårt att bevisa muntliga avtal, och det är därför lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt sådant.

Köp av bostadsrätt
Vid köp av bostadsrätt är det bostadsrättslagen som är tillämplig. Ett bindande avtal om köp av bostadsrätt uppkommer först då ett avtal, innehållande ett utpekande av lägenheten som överlåts och ett pris, har undertecknats av köpare och säljare. Enligt 6 kap. 4 § 1 st. bostadsrättslagen står det stadgat att "ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande gäller vid byte eller gåva." Vidare enligt 6 kap. 5 § 3 st. står det att "en överlåtelse som inte uppfyller formföreskrifterna i 4 § är också ogiltig".

Sammanfattningsvis
Grundat på informationen i din fråga verkar inget skriftligt avtal ha upprättats mellan dig och säljaren. Säljaren är därför inte bunden av det muntliga avtalet. Du kan därmed inte heller framföra några anspråk på denna grund.

Hoppas att svaret var till din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98708)