Mottagit en dyrare vara en överenskommet – kan man få behålla den på något sätt?

2017-10-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan,Har beställt en ring ifrån en smyckesbutik och fick hem fel ring. Ringer är dock dyrare än den varan jag faktiskt beställt detta fick jag inte reda på förens jag gick till smyckesbutiken för att försäkra produkten. Säljaren sa då att denna är dyrare än den varan du skulle ha fått hem. men det är inget jag behöver fundera på utan dom gjort fel. Se det lite som att vinna på lotto och bad mig komma tillbaka imorgon då hon var tvungen att höra med sin chef hur de försäkrar varan. Dagen där på får jag ett mail av kundtjänsten som säger att jag ska åka till butik och lämna tillbaka ringen en ring jag tidigare friat till min sambo med utan att veta dess faktiskta värde utan trott att det var ringen som jag beställt. Vad har jag för skyldigheter att lämna tillbaka den och vänta på den nya ringen som skulle levererats till mig för 15 dagarsedan. De har inget kvitto på att denna produkten skickats till mig utan de har fått informationen utav mig då jag var inne i butik och vart lovad att få behålla ringen. Finns det någon lag som säger att jag måste lämna den till butik eller skicka tillbaka den?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Sammanfattning och rekommendation

Du har tyvärr ingen rätt att få behålla den dyrare ringen. Det är ganska naturligt att man inte kan få behålla en vara som man inte har betalat för, även om det såklart är tråkigt i det här fallet att det drabbar dig negativt.

Däremot har du självklart rätt att få den ring du har beställt. Dessutom är det så att om du har drabbats av några kostnader tillföljd av dröjsmålet med leveransen, så har du rätt att få ersättning för detta enligt reglerna i konsumentköplagen. Det kan vara t.ex. transportkostnader eller utebliven arbetsinkomst. För att säljaren av ringen ska slippa betala ersättning krävs att denne kan påvisa att denne gjort i princip allt som står denne till buds. Det är troligt att du skulle kunna få ersättning i det här fallet, men det rör sig kanske om så lite pengar att det inte är så relevant att gå vidare i det här fallet. Du kan dock självklart kontakta oss på info@lawline.se om du är intresserad av att få hjälpa att driva din sak vidare.

Nedan följer en något djupare rättslig redogörelse kring varför du inte har rätt att få behålla ringen i det här fallet.

Ert avtal gäller trots att det har blivit fel från butikens håll i det här fallet

Butiken och du har kommit överens om att du ska köpa ringen x för y kronor. Ni är båda rättsligt bundna enligt löftesprincipen enligt vad ni har kommit överens om. 1 kap. 1 § avtalslagen

Du har istället mottagit en dyrare ring än vad överenskommelsen var. Det innebär att smyckesförsäljaren får en fordran på dig. Denna fordran (här ett krav på ytterligare penningprestation) korresponderar med en skuld som du har fått i och med att du mottog en dyrare ring än vad ni har avtalat om. Detta innebär att smyckeshandlaren som borgenär i förhållandet mellan er har rätt att kräva dig som gäldenär på betalning. Ytterst kan smyckeshandlaren kräva dig att betala värdeskillnaden mellan den avtalade ringen och den dyrare ring som du har mottagit i domstol.

Normalt krävs det självklart någon typ av bevisning för att en borgenär ska kunna stödja sitt krav och anspråk på betalning. Jag vet inget om smyckeshandlaren kan göra detta i det här fallet, du skriver i din fråga att de inte kan göra det. Men antagligen kan de ändå på något sätt visa att du har mottagit en dyrare ring än vad du har beställt. Exempelvis genom att ta fram kvittot på försäljningen eller andra bevis på den beställning som har lagts.

Konsumentköplagen kan ge dig rätt till ersättning för utgifter tillföljd av dröjsmålet

Du har gjort köpet i form av konsument. Det innebär att konsumentköplagen (KKL) blir tillämplig lag. 1 § KKL

I det här fallet är säljaren i dröjsmål med att leverera vad ni har kommit överens om. Dvs. den rätta ringen. Det innebär att du har rätt att göra viss påföljder gällande. T.ex. att kräva leverans, hålla inne eventuellt betalning som du ännu inte har gjort etc. Den kanske viktigaste påföljden är i det här fallet dock att du har möjlighet att kräva skadestånd. 9–10 § KKL

Skadestånd ska utgå om säljaren inte kan visa att dröjsmålet legat utanför dennes kontroll. Man pratar om ett kontrollansvar, typiskt sett allt som säljaren kan kontrollera har denne också en skyldighet att göra. Att leverera rätt vara på rätt tid är typiskt sett självklart sådant man som köpare kan kräva. Det är upp till säljaren att exculpera sig och visa varför denne borde undgå skadeståndskyldighet. 14 § KKL

Skadeståndet omfattar ersättning för b.la. eventuella utgifter och/eller inkomstförlust tillföljd av dröjsmålet med leverans. Så om du har fått några kostnader pga. butikens dröjsmål med leveransen av din ring, t.ex. bensinpengar, så har du som utgångspunkt att kräva ersättning för detta. Du har dock typiskt sett bevisbördan för att du faktiskt har lidit en förlust. Det kan dock visas med t.ex. kvitton på utgifter. 32 § KKL.

Nämnvärt är också att man har en skyldighet att begränsa sina skador. Det går inte att kräva butiken på ersättning om man inte har gjort vad som kan krävas av en för att begränsa sina egna skador. 42 § KKL

Hoppas du har fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1256)
2021-08-01 Reklamation enligt konsumentköplagen
2021-07-31 Måste man betala extra transportkostnader
2021-07-31 Vem bär risken för en vara som gått sönder när den inte varit ordentligt förpackad?
2021-07-30 Fel på häst

Alla besvarade frågor (94603)