Möte utanför arbetstid och rätt till lön

FRÅGA
Hej!Om en arbetsgivare bestämmer ett möte utanför ens arbetstid, kan man få kompensation på något sätt? Transport? Ordinarie tid? Extra lön? Och har en rätt till att säga nej till ett sådant förslag?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer börja med att generellt gå igenom situationen om möte utanför arbetstid, för att sedan specifikt svara när man kan säga nej till ett sådant möte.

Möte utanför arbetstid

Arbetsgivaren har rätt att kalla in till ett möte utanför ordinarie arbetstid. Om hen skulle kalla in till ett möte så att ex. du skulle hamna på övertid, behöver arbetsgivaren stå för övertidsersättning. Däremot behöver arbetsgivaren inte stå för transport till arbetsplatsen så länge den sker på din ordinarie arbetsplats. Transporter till och från arbetet faller normalt på arbetstagaren, om det inte står annat i kollektivavtalet eller i det personliga avtalet.

Att säga nej till ett möte

Man kan generellt inte tacka nej till ett möte utanför ordinarie arbetstid, utan arbetsgivaren har rätt att påkalla övertid. Man kan dock tacka nej om arbetsgivaren vägrar att ersätta tiden man kommer spendera på mötet. En grundpelare i arbetstagar-arbetsgivarerelationen är att arbetstagaren får betalt för det arbete hen utför (det inkluderar även möten).

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen att ställa fler!

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (658)
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?
2020-06-18 Har jag rätt att få ut mitt anställningsavtal?
2020-06-13 När kan arbetstagare få skadestånd till följd av arbetsgivares avtalsbrott?

Alla besvarade frågor (81722)