Mordförsök utan skada m.m.

FRÅGA
Hej! En vän till mig (vi kallar honom x) var ute på fyllan med en annan vän och de började bråka med några ordningsvakter. Min vän x säger sig ha känt sig hotad och att vakterna skulle misshandla dem och började då slänga ur sig hot om att han skulle "döda dem" om de kom nära. De tar då fram batonger, ca 4 vakter, och börjar slå så att min vän x har batongslag över halva kroppen och ansikte. Han och hans vän slår några slag tillbaka tills x tar fram en kniv, börjar vifta och hota igen, sedan springer de därifrån. De blir sedan gripna, men släppta efter ca 12 h, dock har x nu "mordförsök", misshandel, olaga hot (gånger två) på sig. Han är straffad innan inom våldsbrott, och är 22 år och står under övervakning sedan tidigare dömt brott för misshandel. Han hade även droger i systemet så som kokain och cannabis. Hur ser straffet ut? Kan det bli dömt för mordförsök även fast ingen skadades av kniven? Tror även det fanns ett vittne. Tack på förhand!
SVAR

Det är givetvis mycket svårt för mig att besvara exakt vad straffet kommer bli, men jag kommer uppmärksamma ett antal viktiga hållpunkter. Först och främst kan det nämnas att det finns något som heter brottskonkurrens vilket gör att en person som döms för till exempel mordförsök inte också döms för misshandel, eftersom man anser att det hade varit alltför strängt straff. Straffskalorna (dvs hur långt straff som kan ges) för de olika aktuella brotten hittar du i Brottsbalken; 3:1 + 23:1 (mordförsök), 3:5 (misshandel), 4:5 (olaga hot), se här: här

Att X är tidigare straffad för samma typ av brott är relevant om detta skett inom de 3-4 senaste åren. I så fall kan straffet bli strängare än om en ostraffad person hade begått samma gärning.

Mordförsök förutsätter inte skada. T.ex. kan en person som skjuter mot en annan person dömas för mordförsök om kulan missar. Kravet är istället bland annat att gärningsmannens uppsåt måste omfatta även den fullbordade handlingen, den s k försökspunkten ska vara nådd och att det inte varit en ”djupgående brist i brottsplanen” som gjort att försöker inte fullbordats.

Med överskjutande uppsåt menar man att gärningsmannen måste ha haft uppsåt till att faktiskt mörda. Denna bedömning gör tingsrätten utifrån vad som framkommit i fallet. Om det stått klart för alla inblandade att X inte skulle ha använt kniven till att döda så döms han inte heller för mordförsök. Om det å andra sidan bedöms att X har haft uppsåt att fullborda brottet (mord) så kan han dömas för mordförsök om ytterligare krav är uppfyllda. Försöket måste nämligen också ha nått den s k försökspunkten. Enkelt beskrivet kan försökspunkten ofta sägas vara nådd när gärningsmannen påbörjat utförandet av brottet. Vidare ska det inte ha funnits en djupgående brist i brottsplanen, dvs att det har varit högst orimligt att fullbordat brott överhuvudtaget skulle kunna komma till stånd. Försök som inte har fullbordats på grund av slumpmässiga faktorer innebär dock att det kan dömas till mordförsök.

Jag hoppas att detta har varit till hjälp för dig!

Mvh

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?