Mordförsök och grov misshandel

Jag undrar hur lång straff man får för mordförsök och grov misshandel i samma brott

Lawline svarar

Hej!

Tack och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Först och främst beror det på vad som menas med samma brott. Om det t.ex. rör sig om en gärning mot en person (ett brottsoffer) eller om det är mordförsök mot en person och grov misshandel mot en annan person (två brottsoffer) ger detta olika resultat.

Om det är en och samma gärning gentemot ett brottsoffer så kommer domstolen pröva om kraven på försök till mord respektive grov misshandel är uppfyllda. Om försök till mord anses föreligga kommer det brottet "konsumera” grov misshandel, dvs gärningsmannen döms då endast för försök till mord. Om kraven för grov misshandel är uppfyllda men inte kraven för försök till mord kommer gärningsmannen dömas för grov misshandel.

Om det å andra sidan är så att det rör sig om en gärning som riktar sig mot två brottsoffer kommer domstolen istället ”kumulera” brotten, dvs lägga ihop dem.

Vad gäller straffet så beror längden på straffet på en rad olika faktorer såsom hur våldsam gärningen varit, om tillhygge använts osv. Domstolen tar vid påföljdsbeslutet också hänsyn till gärningsmannens person, exempelvis om denne är straffad sedan tidigare m.m.

Om gärningsmannen döms för endast försök till mord:

Försök till mord hittas i 3:11 BrB. Brottsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1962:700#K4P7 Eftersom det rör sig om ett försöksbrott får man gå till 23 kap BrB. I 23:1 kan man läsa: Straff för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott och må ej sättas under fängelse, om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver.

Därefter får man sedan gå till 3:1 BrB som stadgar att straffet för mord är fängelse viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid.

Detta innebär alltså att straffet i teorin blir minst 2 års fängelse upp till livstid. Därmed inte sagt att livstids fängelse i praktiken döms ut vid försök till mord, utan typiskt sett blir straffet kortare för försök till mord än för fullbordat mord.

Om gärningsmannen döms för grov misshandel:

Straffet för grov misshandel (3:6 BrB) är mellan 1 och 6 års fängelse.

Om gärningsmannen döms för både försök till mord och grov misshandel får domstolen lägga ihop straffen och göra en bedömning. Det är svårt för mig att ge exaktare svar än så. Hoppas detta besvarat din fråga!

Mvh

Petter WestergrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo