FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB16/03/2022

Mord som underlåtenhetsbrott

Hej.

Om någon gör allt i sin makt för undvika att någon får hjälp, och skyller på andra i 2 år. . Kan denna då dömmas för uppsåt till mord. Denna begick detta med stor skicklighet.

Jag misstänker denna gjort detta förut.dvs försökt ta livet av någon med flit.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om att du undrar ifall man kan dömas för mord för att inte ha hjälpt en person som behövde hjälp. Då jag inte har några utförligare detaljer kring ett specifikt fall blir det svårt för mig att ge ett bestämt svar. Jag ska därför förklara i breda drag hur mordbrottet fungerar, sedan diskutera underlåtenhet, som det heter på juristsvenska när någon aktivt väljer att inte göra något, för att sedan förklara relationen mellan mord och underlåtenhet. Slutligen ska jag försöka koppla den diskussionen till ditt fall.

Mord

Brottslighet straffas i enlighet med brottsbalken (1962:700). I dess 3 kapitel 1 § finner vi brottet mord. För att någon ska kunna dömas i en domstol för att ha begått ett mord krävs att ett antal kriterier, så kallade rekvisit, är uppfyllda. Dessa rekvisit är:

man ska ha berövat annan livet, och ha gjort det med uppsåt.

Vad dessa två rekvisit innebär är att man ska genom en egen handling ha tagit någon annans liv, alltså ha dödat personen, men man ska ha gjort det i syfte att den personen ska dö. Säg att en person kör en bil och tittar ned i sin mobil samtidigt som hon kör och råkar köra på en annan person som avlider. Detta var inte med mening, och då fanns inget uppsåt, och man kan inte dömas för mord (dock kan man dömas för vållande till annans död enligt 3 kapitlet 7 § brottsbalken, men det är inte relevant i detta fall). Har man å andra sidan medvetet kört med bilen på en annan person har man dödat personen med uppsåt och kan således dömas för mord.

Underlåtenhet

Underlåtenhet är som sagt när en person medvetet inte gör något. Det kan i vissa fall vara ett brott att underlåta att göra något. Det finns två typer av underlåtenhetsbrott: äkta och oäkta underlåtenhetsbrott.

Ett äkta underlåtenhetsbrott är ett brott där det står i lagen att det är ett brott att underlåta något. Ett exempel på det är 10 kapitlet 8 § brottsbalken om fyndförseelse där det sägs att man ska fullgöra något, annars är det en underlåtelse som är straffbar.

Ett oäkta underlåtenhetsbrott är ett brott där lagtexten säger att den begås genom en handling, men man kan tolka texten som om att brottet kan begås genom underlåtenhet. För att man ska kunna dömas för ett oäkta underlåtenhetsbrott krävs att man är i en så kallad garantställning.

Garantställning

En garantställning är att en person är i en position att garantera något. Det finns två typer av garantställningar: skyddsgarant och övervakningsgarant.

En skyddsgarant är en person som måste skydda människor eller egendom från risker utifrån. Exempelvis måste en förälder skydda sitt barn från svält genom att ge barnet mat. En förälder är en skyddsgarant i förhållande till sitt barn.

En övervakningsgarant ska skydda mot risken från en viss källa. Till exempel är en hundägare övervakningsgarant i förhållande till sin hund så att hunden inte skadar någon annan.

Mord som oäkta underlåtenhetsbrott

Mord enligt 3 kapitlet 1 § brottsbalken är ett oäkta underlåtenhetsbrott. Mord kan alltså begås genom underlåtenhet. För att man ska kunna dömas för mord genom underlåtenhet krävs att ett antal kriterier är uppfyllda:

1.Någon ska ha förlorat livet 2.Någon annan ska ha varit i en garantställning i förhållande till den som förlorat livet 3.Personen i garantställning kände till omständigheterna som gjorde att han/hon var i en garantställning 4.Personen i garantställning kunde göra något för att hindra att den andra inte skulle förlora livet

Ett exempel på detta är den att ett barn svultit ihjäl eftersom föräldrarna inte har gett barnet mat. Barnet har dött (1), föräldrarna är skyddsgarant i förhållande till barnet (2), de visste om att de var föräldrar till barnet (3), och de kunde ha gett barnet mat (4). I detta fall kan de dömas för mord enligt 3 kapitlet 1 § brottsbalken.

I ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2013 s. 588, skrev domarna att inte söka vård för ett barn kan vara misshandel enligt 3 kapitlet 5 § brottsbalken. Nu är inte det detsamma som mord, men sannolikt (dock inte säkert) gäller samma för mord som för misshandel.

Ditt fall

Då jag inte vet omständigheterna kring ditt aktuella fall kan jag inte ge någon närmare rådgivning kring vad som gäller i ditt fall, men svaret på din fråga är rent teoretiskt ja, om omständigheterna i det särskilda fallet talar för det. Alla detaljer i den situation du tänker på spelar roll i denna bedömning.

Att personen inte fått vård på två år talar för att det blir svårt att döma personen du tänker på för mord, men det beror också på den personens relation till den som avlidit (var det personens barn eller kompis eller syster o.s.v.) och i vilken situation den avlidne var i (svalt han/hon ihjäl, var det en akut sjukdom, eller var det bara en generell dålig hälsa).

Jag kan alltså inte ge ett bestämt svar på din situation, men jag hoppas att min redogörelse är till hjälp för dig. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Hittade du inte det du sökte?