Mord, dråp och vållande

FRÅGA
Hej, Vad är skillnaden mellan dråp, mord, överlagt mord och vållande till en annans död. Tack på förhand. Med vänliga hälsningar Basim Al-Jawari
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är ganska generellt hållen. Jag redogör lite för vardera av brotten här nedan.

Mord

För att dömas för mord krävs att man uppsåtligt dödar en annan person. I andra länder har man grader på mord (first degree osv) vilket spelar in på själva brottet, men det tillämpar vi inte i Sverige. Huvudregeln är att den som dödad, döms för mord. Vissa tilläggsregler finns om det exempelvis rör sig om ett terroristbrott. Då tar terroristbrottet över och man döms i sådana fall för terroristbrott genom mord.

Lagtexten säger:

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid.

Dråp

För att dömas för dråp är det samma krav som för mord, men brottet aktualiseras om det finns så kallade förmildrande omständigheter. Det man letar efter då är om det i allmänhet finns något som kan ge förståelse för det som gärningsmannen gjort. Typexemplet här är om någon hjälpt en svårt sjuk människa att dö. Det är inte försvarligt, men förståeligt till skillnad från om det rör sig om en nödvärnssituation (dvs. att man blir påhoppad och försvarar sig själv) vilket är både förståeligt och försvarligt.

Lagtexten säger:

Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.

Vållande till annans död

Till skillnad från det som står ovan kräver inte vållande-brottet att den som döms haft uppsåt till själva dödandet. Här är det oaktsamhet som krävs. Man skiljer även på medveten oaktsamhet och omedveten oaktsamhet, där den första kan leda till att brottet ses som grovt.

Lagtexten säger:

Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller

2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

Överlagt mord

I Sverige är dråp och mord de enda graderna vi har för uppsåtligt dödande (förutom barnadråp). Vi tillämpar inte regler om ”överlagt mord” så som i andra länder. Däremot kan det spela in på vilket straff man får om man planerat mordet osv.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (340)
2020-02-13 Avvägning mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel
2020-02-09 Slag eller spark?
2020-02-03 Gradindelningen i misshandelsbrottet - ringa eller normalgraden?
2020-02-01 Vad innebär det att det uppenbart saknas skäl till häktning?

Alla besvarade frågor (77129)