Möjligt straff vid slagsmål

FRÅGA
Hej jag är 20 år gammal Jag har hamnat i slagsmål och jag boxade kille i ögat och han börja blöda så han polisanmälde mig så jag tänkte om jag blir dömd och det kommer bli mitt första straff vad kan hända
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att förklara att jag inte säkert kan säga vad som kommer hända om du blir dömd eftersom det är upp till domstolen vad för brott det kan röra sig om och vilket straff som skulle kunna bli aktuellt. Här är ändå några regler och bestämmelser som skulle kunna bli relevanta i ditt fall.

Ett brott som skulle kunna bli aktuellt är misshandel som regleras i 3 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Det kan man dömas för om man till exempel tillfogar en annan person skada eller smärta. Eftersom du skriver att personen började blöda talar det för att personen blivit skadad på ett sådant sätt som paragrafen syftar på. Straffet för misshandel är fängelse i upp till två år. Domstolen kan även bedöma en misshandel som ringa (en mildare variant), grov eller synnerligen grov, se 3 kap. 5 och 6 §§ BrB. Det som kan påverka bedömningen är bland annat hur svår skada som uppstått och om den kommer att gå över eller vara bestående.

Trots att fängelse står föreskrivet som straffet för misshandel vill jag nämna att det finns en princip om att domstolen i första hand ska välja en annan påföljd än fängelse eftersom det är en så ingripande påföljd. Om man är under tjugoett år när man begår ett brott får domstolen bara döma ut fängelse om det finns särskilda skäl för det enligt 30 kap. 5 § andra stycket BrB. Det finns alltså en chans att du kan slippa fängelse och få en annan påföljd.

Domstolen kommer att göra en bedömning av straffvärdet som för misshandel som sagt är fängelse upp till två år. Det gör domstolen genom att titta på gärningens skadlighet och farlighet samt gärningspersonens skuld. Enligt 29 kap. 2-3 §§ BrB ska domstolen också beakta eventuella förmildrande och försvårande omständigheter. Det finns även något som kallas billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB, det är olika omständigheter som kan göra att man kan få en lindrigare påföljd. Eftersom du är under tjugoett år kommer domstolen också ta in i bedömningen att du är ung, även det kan göra att man får ett lindrigare straff, se 29 kap. 7 § BrB.

Sammanfattningsvis skulle gärningen du beskriver kunna klassas som misshandel, men jag vill påminna om att det är upp till domstolen hur de bedömer situationen. Jag hoppas att jag ändå kunde förklara ungefär vilka omständigheter som kan påverka valet av påföljd. Om du skulle vilja ha ytterligare rådgivning kan jag rekommendera att ta kontakt med Lawline via mail eller telefon.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (336)
2020-01-20 Misshandel mot barn
2020-01-17 Vad kan påföljden bli för misshandel av normalgraden?
2020-01-06 Hur länge finns grov misshandel kvar i belastningsregistret?
2020-01-02 Skolarbete rörande strafff för mord

Alla besvarade frågor (76607)