Möjligt att överta hyreskontrakt?

2020-03-31 i Hyresavtal
FRÅGA
HejJag skilde mig för 5 år sedan. Vi bodde i en hyresrätt där min man stod på kontraktet. Vi har sedan skilsmässan låtit barnen bo i lägenheten, vi vuxna har växelbott varannan vecka.Lägenheten har varit min exmans i 10 år.Kan vi nu skriva över kontraktet på mig även om vi inte idag är gifta och ej lever som sambos i lägenheten?Jag uppfyller kriterierna för att kunna godkännas som hyresgäst.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen rättslig grund som gör det möjligt för er att skriva över hyreskontraktet på dig utan hyresvärdens godkännande. I dessa fall brukar man göra en liknelse med förhållandet borgenär- gäldenär. För att byta gäldenär (dvs från din ex-make till dig) så krävs borgenärens (hyresvärdens) samtycke, just för att hyresvärden ska kunna förlita sig på att den part som skrivit på som hyresgäst, ska kunna betala.

I första hand skulle jag rekommendera er att vända er till hyresvärden och föra en dialog kring detta och se vilken inställning denne har. Som du själv poängterar så uppfyller du kriterierna för att godkännas som hyresgäst, och eftersom du inte tar upp att ni fått några klagomål eller liknande utan skött er som hyresgäster så föreligger det säkert skäl för hyresvärden också för att underlätta för sig själv att överlåta hyreskontraktet på dig.

Det finns dock ingen juridisk skyldighet för hyresvärden att tillåta detta. Det finns ett så kallat besittningsskydd som gör att man som hyresgäst kan kräva att få ta över hyresavtalet från annan och därmed rätt till förlängning. Detta kräver dock att lägenheten hyrts gemensamt (vilket ni formellt inte gjort eftersom endast din ex-make stått på kontraktet), hänvisning till 12:47 1 stycket i Jordabalken. Man kan även ha rätt till förlängning om man inte står på kontraktet men har sin bostad i lägenheten, men detta gäller om man är gift eller sambo vilket du skriver att ni inte är, 12:47 2 stycket JB.

Sammanfattningsvis kan du inte kräva att få ta över hyreskontraktet från din ex-man, men jag skulle rekommendera dig att höra med hyresvärden som säkert skulle kunna vara villig att ingå avtal för lägenheten med dig som hyresgäst istället.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jessica Sarhede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll