FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt06/07/2020

Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?

Kan man överklaga en dom från tingsrätten med anledning av att man inte tycker den offentligt utvalda advokaten gjort ett tillräckligt bra jobb för den åtalades bästa. Utan man fått känslan av att han slarvat igenom åtalet och utelämnat viktiga vittnesmål för att ifrågasätta målsägandens trovärdighet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det går att överklaga en tingsrättsdom med anledning av att advokaten inte gjort ett tillräckligt bra jobb för den som åtalats.

Vad säger lagen?

Den huvudsakliga lag som reglerar överklagande av en tingsrätts dom i brottmål till hovrätten är rättegångsbalken (RB). Enligt 49:1 RB är huvudregeln att en tingsrätts dom får överklagas om inte annat är föreskrivet. Denna huvudregel har flera undantag. Av 49:12 RB framgår att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom. Kravet på prövningstillstånd när det gäller brottmål är dock belagt med flera undantag.

Prövningstillstånd i brottmål när frågan inte gäller enskilt anspråk krävs endast om påföljden stannade vid böter eller om det rör sig om en person som blev frikänd från ett brott för vilket man inte kan få ett högre straff än fängelse i sex månader. Prövningstillstånd krävs alltså endast i fall som kan anses vara av mer "bagatellartad" karaktär.

Det framgår inte i din fråga vad det rör sig om för mål i din fråga, men om vi utgår från att det inte krävs något prövningstillstånd är det som den som överklagar behöver tänka på främst att se till att överklaga i tid. Detta ska göras skriftligt och inom tre veckor från den dag då domen meddelades (51:1 RB). Vad ett överklagande ska innehålla framgår av 51:4 RB.

Om målet är ett som kräver prövningstillstånd kan sägas att prövningstillstånd meddelas i fyra situationer som räknas upp i 49:14 RB. Prövningstillstånd meddelas i princip om det finns tvivel huruvida tingsrättens dom är riktig eller om det är av vikt för att vägleda rättstillämpningen. Det finns även en något öppen anledning att meddela prövningstillstånd om "det annars finns synnerliga skäl för det". Om det rör sig om ett mål som kräver prövningstillstånd och något skäl för sådant inte föreligger kommer hovrätten inte att pröva tingsrättens avgörande.

Bedömning i ditt fall och sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att jag inte med säkerhet kan uttala mig om möjligheterna att i det specifika fallet i din fråga överklaga domen. Detta eftersom jag inte känner till vad det är för slags mål. Det är generellt inte en anledning att meddela prövningstillstånd att advokaten varit dålig, men om prövningstillstånd inte behövs kan du överklaga ändå så länge du gör detta inom tidsfristen på tre veckor.

Det ställs dessutom höga krav på advokater i deras arbete, enligt 8:4 RB ska de till exempel iakta god advokatsed. Om du anser att en advokat slarvat i sitt arbete eller på annat sätt misskött det kan du göra en anmälan hos advokatsamfundet.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”