Möjligt att frångå den legala arvsordningen?

2016-09-29 i Testamente
FRÅGA
Hejsan jag har en fråga som jag inte kan hitta någonstans på nätet!Nämligen "Kan BARN göra så sina föräldrar inte får ärva något"?Så min fråga är: om jag avlider, kan jag testamentera allt jag äger till min sambo och på så sätt se till, att mina biologiska familj INTE får ärva någotHar hittat massor med folk som skrivit på nätet att de vill se till så att sina barn inte ärver något från sin förälder. Så min fråga är tvärt omKan jag testamentera allt jag äger till min sambo så att min biologiska familj inte ärver något?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den legala arvsordningen regleras i 2 kap Ärvdabalken. I 2 kap 2 § Ärvdabalken stadgas att om det inte finns några bröstarvingar delar föräldrarna lika på kvarlåtenskapen. Det är dock fullt möjligt att frångå den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. Endast bröstarvingar har rätt till laglott, 7 kap 1 § Ärvdabalken, och kan därför inte göras arvlösa. Övriga arvingar har inte detta skydd och det är därför fullt möjligt för dig att testamentera all din egendom till din sambo och därmed se till så att din biologiska familj inte ärver någonting.

När du upprättar ditt testamente måste särskilda formkrav uppfyllas för att testamentet ska bli giltigt. Enligt 9 kap 1 § måste du ha fyllt 18 år för att genom testamente förordna om din kvarlåtenskap. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen, se 10 kap 1 § Ärvdabalken. I 10 kap 4 § Ärvdabalken stadgas vem som får vara testamentsvittne.

Sammanfattningsvis kan sägas att det står dig fritt att upprätta ett testamente till förmån för din sambo. Upprättar du ett sådant testamente innebär det att din biologiska familj inte ärver. När du upprättar ett testamente är det dock viktigt att du följer de formkrav som finns. Vid behov kan Lawline hjälpa dig med att upprätta ett testamente.

Ärvdabalken hittar du här.

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2635)
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

Alla besvarade frågor (85188)