Möjligt att förlänga en provanställning?

Jag har provanställning på ett jobb inom kommunen. När jag hade jobbat ca fyra månader råkade jag ut för en olycka och blev sjukskriven i ca 2 månader. Idag kom jag tillbaka och då informerade min nya chef mig att att jag inte skulle få vara kvar efter provanställningen PGA att de inte inte kunde se min arbetsförmåga eftersom jag jag var sjukskriven. Han ville dock förlänga provanställningen men visste inte om man fick. Får han förlänga provanställningen för att kunna säkerställa om jag duger eller inte?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En provanställning kan som längst pågå under 6 månader och om den inte avslutas dessförinnan så övergår provanställning till en tillsvidareanställning (6 § lagen om anställningsskydd (LAS)). Någon möjlighet till förlängning utöver sex månader medges ej. Däremot rör det sig om en så kallad semidispositiv bestämmelse vilket innebär att det i kollektivavtal får ställas upp andra villkor än de som anges i lagen (2 § tredje stycket LAS). Således kan jag inte ta ställning huruvida det är möjligt att förlänga din provanställning eftersom det är beroende på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Det skulle potentiellt kunna förhålla sig så att det finns ett kollektivavtal med avvikande bestämmelser än de som anges i lag som medger möjligheter att förlänga provanställning utöver de 6 månader som anges i lagen. Din chef behöver alltså ta reda på vad som gäller enligt rådande kollektivavtal för att kunna ta ställning till huruvida det är möjligt att förlänga din provanställning utan att provanställningen övergår i en tillsvidareanställning.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo