Möjligheterna för annan än kontoinnehavare att inneha samt utnyttja bankkontos tillgångar

2016-06-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi är tre delägare i ett dödsbo. Vi har gjort bouppteckning men inte arvskifte, det finns en fastighet i dödsboet som vi tänkte driva med de medel som finns på dödsboets konto.För att underlätta hanteringen av räkningar m.m avser vi att flytta över dödsboets pengar till ett nytt bankkonto (för att få tillgång till internetbanken). En av delägarna vill av personliga skäl inte stå med på det nya kontot. Kan man skriva ett juridiskt bindande intyg (eller liknande) att den delägare som inte finns med på kontot fortfarande äger 1/3-del av de pengar som finns på det nya kontot?
SVAR

Hej och tack för att du väljer att ställa din fråga till Lawline!

Allmänt:
Det finns inga hinder mot att som i det här fallet förvara andra personers pengar på ett bankkonto.
Här kan två olika typer av avtal behövas för att ge alla bra möjligheter.
Dels behövs ett avtal som reglerar det inbördes ägandet. Ett avtal som stadgar att en tredjedel av de pengar som förvaras på kontot tillhör person X (Jag kallar den som inte vill stå med på kontot för X hädanefter för att göra texten lättare). Men det kan även behövas ett avtal för att X ska kunna använda pengarna.

Avtal mellan er tre om förvaringen:
För avtalet mellan er tre bör framgå att de två som står som kontoinnehavare även förvarar pengar som egentligen tillhör X. Detta avtal har som funktion att skydda alla tre. Om exempelvis en av de som står på kontot får ekonomiska bekymmer så skyddas X genom avtalet förhoppningsvis mot kronofogde vid möjlig utmätning. På samma vis skyddas ni andra om X skulle råka i ekonomiska bekymmer och hänvisar till bankkontot. (Även om det är mindre troligt att det skulle ge konsekvenser).

Avtal för att X ska kunna använda kontot:
Beroende på hur pengarna skall användas så kan ni även upprätta en skriftlig fullmakt där X ges möjlighet att agera gentemot banken. Här handlar det alltså om att X skall ha rätt att kunna ta ut pengar för att exempelvis betala en räkning.
För internetbanken behöver X såklart ingen fullmakt, där räcker ju med dosan och kod, men om X skulle behöva göra ärenden på bankkontoret så kommer en fullmakt krävas där det framgår att X har rätt att ta ut pengar för kontoinnehavarnas räkning.
Det är egentligen banken som bestämmer vilka krav de sätter för detta.

Hur avtalen bör utformas:
Det viktigaste är att det framgår klart och tydligt vad meningen är.
Det räcker egentligen med ett par meningar där det framgår vilket konto det gäller, hur stor summa det gäller av det ursprungliga beloppet (eftersom detta kommer förändras), samt vilka de inblandade personerna är.

För fullmakten räcker att det framgår att kontoinnehavarna lämnar fullmakt till X att nyttja kontot för kontoinnehavarnas räkning.
Avtalen skall även dateras och signeras av samtliga och gärna även bevittnas.

Eventuellt kan man kombinera båda avtalen i samma avtal, men det blir då lite rörigare och det kanske blir enklare för er att upprätta två olika

Huruvida banken godkänner fullmakt eller inte är helt upp till banken att bestämma tyvärr. Jag skulle tro att de ställer hårda krav och därför rekommenderar jag er att faktiskt kontakta banken och berätta hur det ligger till.
Om det är så att person X har ekonomiska bekymmer och av den anledningen inte vill stå med som kontoinnehavare kan fullmaktsavtalet räcka, men X har då inget bevis för att pengarna även tillhör X, vilket på sätt och vis blir en osäkerhet för X.

Behöver du vidare hjälp med avtalen är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Jag hoppas ändå att detta besvarar din fundering!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (560)
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?
2020-12-28 Rätten för en delägare att tvinga försäljning och priset på denne.

Alla besvarade frågor (88079)