Möjligheterna att avstå makes eftermäle till förmån för eget barn beroende på om barnet även är den avlidne makens barn

2020-01-06 i Arvsavstående
FRÅGA
Undrar om man kan göra en arvsavsägelse efter att min man gått bort till förmån för min son ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras huvudsakligen av ärvdabalken – ÄB.

Vid en makes bortgång tillfaller typiskt sett hela eller delar av dennes eftermäle den efterlevande maken. Den efterlevande maken får disponera egendomen fritt, sånär som på att det är otillåtet att skänka bort egendomen. I strikt mening är det nämligen så att efterlevande makar inte ärver varandra, utan att eftermälet tillfaller maken med fri förfoganderätt (3 kap 1 § ÄB). Det är av två skäl viktigt att hålla isär arv och att få egendom med fri förfoganderätt:

1. Arv innebär full äganderätt, medan fri förfoganderätt inte gör det. När man själv går bort tillfaller egendom som man ärvt ens arvingar, medan egendom som man fått med fri förfoganderätt tillfaller den först avlidne makens arvingar, närmare bestämt barn, barnbarn, föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, mor- eller farbröder, mostrar eller fastrar (2 kap 1–3 § och 3 kap 5 § ÄB).

2. Egendom som man mottagit med fri förfoganderätt får inte skänkas bort. Eftersom man har äganderätt till ärvd egendom disponerar man denna egendom fullt fritt, och kan således även skänka bort den.

Jag förstår det mellan raderna som att din son inte också är din mans son. Eftersom man när man får egendom med fri förfoganderätt varken äger egendomen eller tillåts skänka bort den, är det således inte tillåtet att avstå sådan egendom till förmån för sina egna barn, om det inte också är den avlidne makens barn. Om din son däremot även är din mans son kommer egendomen om du avstår från att ta emot den trots allt att tillfalla honom, om än på den grunden att han är arvinge till din man.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (98481)