Möjligheter till resning

2015-07-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Min man har en dom på sig, "separata fall av ofredande" och fick 80 dagsböter om 460 kr. Dom föll i Hovrätten. Enligt myndigheter var det vår son som var offret. Han hade bråkat med en kompis i skolan och vågade inte berätta varför utan "hittade på saker" för en fröken i skolan och fångades i en fälla vid 12 års ålder. Nu är han 18 och ångrar sig djupt för det som hände. Han älskar sin pappa över allt annat. Han har fått diagnos Asperger, ADHD och ADD efter att allt detta har hänt. Är ibland djupt deprimerad över detta och gråter. Han vill ställa allt till rätta. Finns det någon juridisk möjlighet för honom att göra det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När överklagandefristen har gått ut vinner en dom laga kraft. Det innebär att den inte längre går att överklaga och har blivit "definitiv". Emellertid finns det ett rättsmedel som går att använda sig av även när domar har vunnit laga kraft, resning.

För att en ansökan om resning ska beviljas krävs dock speciella omständigheter. Syftet med detta är behovet av att lagakraftvunna domar ska kunna ses som mer eller mindre definitiva.

I brottmål kan resning till fördel för den dömde beviljas om det har framkommit nya omständigheter som sannolikt skulle ha lett till friande dom eller lägre straff om de varit kända vid tiden för domen. I ert fall verkar det ju som att så kan vara fallet. Väldigt svårt att säga hur det skulle bli i ert fall dock, resningsinstitutet används restriktivt och det är inte alltför vanligt med att resninsprövningar beviljas.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1079)
2020-10-26 Preskriptionstid vid förundersökning
2020-10-25 Kan ett mål tas upp på nytt om det tillkommer nya omständigheter efter domen vunnit laga kraft?
2020-10-24 När vinner en dom laga kraft
2020-10-23 Polis möjlighet att utföra kroppsvisitation/besiktning

Alla besvarade frågor (85408)