Möjligheter till ersättning vid bilbrad

2017-11-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hejsan, min fars bil blev totalt uppbränd för några dagar sedan . Människor bekanta till mig har talat om för mig att det med största sannolikhet inte kommer betalas ut någon ersättning till min pappa. Min fråga är nu följande , vad krävs för att försäkringsbolaget ska kunna bestämma att ingen ersättning ska betalas ut, och vilka saker undersöker dom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De specifika villkoren i försäkringsavtalet

Utgångspunkten för att få ersättning överhuvudtaget är att din fars bil är försäkrad. Vad som gäller specifikt för din fars del är delvis beroende på vilken försäkring han har tecknad för bilen. För att försäkringen ska omfatta brand så behöver detta stå listat i försäkringsvillkoren, alltså avtalet med försäkringsbolaget. Jag skulle rekommendera att ni som första steg ser över dessa villkor. Dessa ska ni ha fått hemskickade och de finns också i regel på försäkringsbolagets hemsida, 2 kap. 1 § FAL. Jag utgår nedan från att din far har t.ex. en vanlig bilförsäkring, vilket då borde omfatta brand.

De allmänna reglerna i försäkringsavtalslagen

För att svara på din fråga vad som krävs för att försäkringen inte ska gälla är det relevant att närmare titta på reglerna i försäkringsavtalslagen som du hittar här.

Nedan beskriver jag några situationer där din far skulle kunna bli utan ersättning eller åtminstone med mindre ersättning.

Som jag skrev ovan är utgångspunkten att din far ska få utbetalt ersättning ifall han omfattas av försäkringen. Det finns dock situationer som innebär att ersättningen inte betalas ut eller blir lägre än den skulle ha varit. Ifall din far själv med mening på något sätt orsakat branden så kommer ersättning inte betalas ut alls, 4 kap. 5 § 1 st. FAL. Ifall din far orsakat branden genom att han agerat vårdslöst på något sätt så kan försäkringsbolaget välja att betala ut en betydligt lägre ersättning, 4 kap 5 § 2 st. FAL.

Försäkringsavtalet brukar också ställa vissa krav på den som har tecknat försäkringen, t.ex. hur man ska vårda den försäkrade egendomen. Återigen rekommenderar jag er att se över ifall de skrivit några regler angående detta i din fars avtal. Har man exempelvis skrivit att försäkringen enbart gäller ifall bilen är besiktad och din far inte har besiktigat bilen så kan ersättningen återigen bli mycket lägre, 4 kap. 6 § FAL. Notera att detta enbart är ett exempel på ett sådant krav som kan stå med.

Därutöver har din far också en skyldighet att när han tecknade försäkringsbolaget berätta viktiga omständigheter kring t.ex. bilen, 4 kap 1 § FAL. Har han här lämnat ofullständiga uppgifter kan det påverka hans möjlighet till ersättning, 4 kap 2 § FAL.

Det bör också påpekas att vad jag ovan sagt gäller din far också gäller till exempel närstående familj eller liknande ifall de bor tillsammans med din far, 4 kap. 8 § FAL.

Rekommendation och slutsats

Jag skulle rekommendera er att helt enkelt kontakta försäkringsbolaget och fråga vad som gäller för din far och hans försäkring. Jag kan tyvärr inte svara på vad försäkringsbolaget i din fars fall undersöker, men det är också något du eventuellt kan fråga om i samtal med försäkringsbolaget.

Slutligen så tänker jag att ifall bilen är försäkrad och din far inte brutit mot några av reglerna jag skrivit ovan så ser jag inte varför ersättning inte skulle kunna betalas ut.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Konrad Kabat
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (671)
2021-11-29 Ersättning vid skada på gymmet
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik

Alla besvarade frågor (97608)