Möjligheter att undkomma skuldbörda

hej jag läste om en tidigare fråga ni visade här på er sida den var från 2013 01 21. om att ha skulder hos kronofogden. Jag har ca. 300000kr i skuld hos kronofogden har fast jobb och känar 28000 kr imån före skatt kf drar drån min lön 14000 kr i mån,skulden sänks ju inte som jag betalar in utan det kommer mer fänta och pålägg. jag vill leva ett normalt liv om jag skulle få ett lån i en bank och betala 14000 i månaden skulle det vara ett lån på flera miljoner. Jag såg att ni hade en mailadress att man kunde låna av den personen pengar? Jag är lite osäker om sådant är det säkert och måste man betala något innan man får lånet till den personen? jag vill börja leva mitt liv igen utan att behöva känna sig mindre värd, och komma bort från kf vill inget hellre.

tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

Den information Du tagit del av är av allt att döma skriven av någon form av bedragare som lämnat en kommentar på en fråga. Du bör aldrig låna pengar av någon (vare sig företag eller privatperson) okänd person då det alltid finns en risk för bedrägerier och högst oförmånliga avtalsvillkor. I synnerhet gäller detta då ingen fysisk kontakt tas. Att kommentaren lämnats som svar på en fråga på denna webbplats är högst beklagligt.

Vad Du däremot kan göra för att bli kvitt dina skulder är att ansöka om skuldsanering. Sådan beviljas dock endast om Du har en bestående oförmåga att betala Dina skulder allteftersom de förfaller, vilken inte kan antas upphöra inom en överskådlig tid, förutsatt att skuldsanering kan anses skälig (se 4 § skuldsaneringslagen).

Vid skälighetsbedömningen skall omständigheterna vid skuldernas tillkomst och Dina ansträngningar att betala dessa beaktas. Har Du tagit åtskilliga lån, vilka Du inte haft för avsikt att återbetala, och därefter fullkomligt ignorerat långivarnas krav är det mindre sannolikt att skuldsanering skulle beviljas än om situationen varit den motsatta. Avgörande är sålunda huruvida Du tagit erforderligt ansvar för Dina skulder.

Om skuldsanering beviljas tvingas Du leva på existensminimum i fem år och samtidigt använda alla överstigande intäkter och tillgångar till betalning av dina skulder (se 8 och 9 §§ skuldsaneringslag). Efter skuldsaneringen befrias Du från ansvar för de skulder som omfattas av denna i den utsträckning de sätts ned (se 23 § skuldsaneringslagen).

I övrigt finns alltid möjligheten att få till ett ackordsförfarande under hand (frivilligt) eller inom ramen för en konkurs (se 12 kap. konkurslagen). Innebörden av ackord är att skulderna sätts ned till viss del.

Oavsett vad Du beslutar bör Du vända Dig till Din kommuns skuldrådgivning för att rådgöra med en kunnig rådgivare. Mer information finns att läsa här.

Skuldsaneringslagen finner Du här och konkurslagen här.

Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo