Möjligheter att häva köp av bil köpt på bilfirma

2019-03-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpte en bil för 68 500kr av en bilhandlare, dock vara jag omedveten om att där fanns ett allvarligt olje fel vid köpet. Märkte efter en kort tid att bilen började dra olja och jag kontaktade då bilfirman (efter ca 1,5 månad) om min oro och bad dem att kolla upp felet, fick då som svar av säljaren att "det är normalt för wolksvagen bilar att ha en hög oljekonsumtion", utan att han ens tittat på bilen. Fick då ta tag i det på egen hand och på egen bekostnad och gick då till en auktoriserad ww-verkstad där dem utförde ett olje test för att mäta konsumtionen och där visade det sig att konsumtionen vad mer än det 3 dubbla som var tillåtet. Tog med alla papper till säljaren som erbjöd sig att köpa tillbaka bilen för 55 00kr, vi så direkt nej och frågade om anledningen till det låga budet, fick då som svar att dem inte tänkte betala mer eftersom bilen hade gått 400mil sedan vi tog över den. Dock så kontaktade jag dem första gången redan vid ca 250mil, och för att ens kunna göra olje-testet hos ww-verkstaden så krävdes det att jag skulle köra 100mil för att ens göra mätningen. När vi sa att vi inte accepterar 55000kr och ville häva köpet så svarade inte längre säljaren. Vad kan jag göra nu? Går det att häva köpet? På verkstaden sa dem även att felet förmodligen kommer kosta mer än själva bilen att åtgärda och även säljaen har sagt att det inte är lönt att försöka reparera. Kan jag även få tillbaka de pengar som jag behövde lägga på olje-testet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du har köpt en bil av en bilhandlare som är att anses som defekt och önskar nu att häva köpet. När en bilfirma säljer en bil till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig benämns det inom juridiken som ett fel i varan.

Är bilen felaktig?

Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick vid köpet. Bilfirman ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).

Av din fråga framgår det att bilens oljeförbrukning i hög grad avviker från det som du som konsument hade fog att förutsätta, vilket gör att den anses som felaktig (16 § 3 st KKL). Det innebär även att bilen kan anses som felaktig eftersom dess kvalitet och egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL).

Kan köpet hävas?

Om en vara är felaktig finns det ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Köpet kan hävas om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa förutsättningar har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL). Det finns även viss möjlighet till ersättning för oljetestet (30 § KKL).

Vad innebär detta för dig?

Mycket tyder på att bilen har omfattande fel vilket innebär att möjlighet till att häva köpet finns. Förutsättningarna för hävning som i detta fall måste uppfyllas är att felen är av väsentlig betydelse och att bilen är i mycket sämre skick än vad du som konsument hade kunnat förväntat. Värt att notera är att bilfirman har rätt att reparerar felen på sin egna bekostnad innan en hävning kan bli aktuell.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (876)
2019-08-21 Köpt bil men hittat fel inom 3 veckor, vad gör man?
2019-08-20 Påföljder vid fel årsmodell på köpt bil av näringsidkare
2019-08-19 Kan bilfirma friskriva sig från felskrivning?
2019-08-16 Upptäckt fel i vara inom 6 månader, vem står för reparationen?

Alla besvarade frågor (72173)