Möjligheter att göra gällande ett muntligt äktenskapsförord

Hej! Jag är idag gift med en kvinna från ett annat land. Innan vi gifte oss ville jag skriva ett äktenskapsförord oss emellan då jag har hus, företag, pensionssparande mm. Vilket hon inte har. När jag tog upp frågan så blev det en kraftig reaktion på just det att jag ville " skriva avtal" om detta. ( kulturgrej).Hon lovade att hon inte var som andra tjejer och att hon aldrig skulle kräva något mer än "hennes" ägodelar. Hon satte sin ära på detta. Nu har vi varit gifta i 4 år. Hon har sparat ALLA sina pengar, ALDRIG betalat något mer än lite mat och hennes egna saker. Nu är det ju separation på gång och då låter det annat.

Gäller våra muntliga överenskommelse? Hur styrker jag detta?

Mvh/ Stressad

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om den muntliga överenskommelse du ingått med din fru kan gälla som någon slags muntligt äktenskapsförord.

Vad säger lagen?

Ett äktenskapsförord kan man säga är ett slags familjerättsligt avtal mellan äkta makar i vilket man beslutar om vissa egendomsförhållanden vid äktenskapsskillnad (skilsmässa). Huvudregeln i svensk rätt är att avtal kan ingås i princip hur som helst, både muntligt och skriftligt och på andra sätt, det vanliga är dock att ett avtal sluts genom att ena parten avger ett anbud varpå motparten svarar med en accept. Detta framgår av 1 § Avtalslagen (AvtL). En långtgående huvudregel är att giltiga avtal ska hållas. Av 1 § 3 st AvtL framgår dock att om det ställs upp krav på ett visst avtals innehåll i lag så ska dessa så måste dessa så kallade formkrav vara uppfyllda för att ett giltigt avtal ska kunna slutas.

Ett äktenskapsförord är ett avtal med vissa formkrav som måste uppfyllas för att ett giltigt avtal ska vara för handen. Dessa återfinns i 7 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). I 7:3 2 st ÄktB kan man utläsa att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Det ska sedan registreras hos skatteverket.

Bedömningen i ditt fall

Eftersom att det av din fråga framgår att det inte finns något formenligt äktenskapsförord måste det tyvärr konstateras att det saknas möjlighet att göra något sådant gällande. Det finns alltså ingen möjlighet att er muntliga överenskommelse gällande.

Vad du skulle kunna prova på är att begära jämkning av bodelningen enligt 12:1 ÄktB som är en möjlighet att få behålla mer av sitt giftorättsgods än vad man annars hade fått om det är skäligt med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Den information jag fått i din fråga ger mig dock inte ett tillräckligt underlag för att bedöma om en sådan invändning kommer vinna framgång, jag rekommenderar därför att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist om du vill gå vidare på det spåret.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,


Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”