Möjlighet att få skuldsanering för att undslippa betalningsanspråk

Kan man slippa ifrån en dom att betala skadestånd genom att få skuldsanering

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Inledningsvis innebär en skuldsanering att du som gäldenär blir befriad från betalningsansvar avseende de skulder som omfattas av skuldsaneringen. För att en skuldsanering överhuvudtaget skall bli aktuell skall två krav vara uppfyllda enligt skuldsaneringslagen 4 §:

1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och

2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne.

Båda dessa krav skall alltså vara uppfyllda för att en skuldsanering skall beviljas. Du skall alltså vara oförmögen att betala dina skulder i takt med att de förfaller och du kommer inte kunna betala. Du måste alltså ha en svår ekonomisk situation för att en skuldsanering överhuvudtaget skall beviljas. En skuldsanering kräver en ingående prövning av din ekonomiska situation. Det går alltså inte att ansöka om, och få en skuldsanering på den grund att du inte vill betala ett skadestånd, utan du måste vara oförmögen att betala denna, och övriga eventuella skulder nu och under en överskådlig framtid.

Det andra kravet förutsätter att det är skäligt att bevilja dig en skuldsanering. Bedömningen görs baserat på dina personliga och ekonomiska förhållanden och styrs inte av din betalningsvilja. Syftet med prövningen är att få en helhetsbild av din ekonomiska situation. Om du är svårt skuldsatt och det inte finns något som talar för att du kan ta dig ur detta på egen hand kan skuldsanering vara ett lämpligt alternativ, men vid enstaka skulder av lägre art kommer en ansökan troligen inte att beviljas.

Om du beviljas skuldsanering, kommer saneringen att omfatta alla de skulder som uppkommit före den dag då beslutet om skuldsanering meddelades. En skuldsanering innebär även att du skall leva på existensminimum i 5 års tid. De pengar du tjänar som överskrider existensminimum har dina borgenärer rätt till. Följaktligen är det möjligt att den som är skadeståndsberättigad kommer få ut delar av sitt skadeståndsanspråk, även om du befinner dig i skuldsanering. Denna person får dock dela den summa av din inkomst som överskrider existensminimum med eventuella övriga borgenärer enligt en i skuldsaneringsbeslutet fastställd ordning. Detta framgår av 8 § och 9 § skuldsaneringslagen.

Sammanfattningsvis är möjligheterna att få skuldsanering begränsade. Det görs en helhetsbedömning av din totala ekonomiska situation samt en skälighetsbedömning av om en skuldsanering bör beviljas. Vid beviljad skuldsanering omfattas samtliga skulder med de begränsningar som följer av 7 § skuldsaneringslagen. Detta innebär att skadeståndsanspråket omfattas. Trots detta kan dock delar av skadeståndet bli betalt genom borgenärernas rätt till det belopp av din inkomst som överskrider existensminimum och skadeståndet kommer här vara inkluderat.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”