Möjligheter att avsluta ett mobilabonnemang då abonnenten avlidit

2019-08-03 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Avsluta ett mobilabonnemang för en avliden person. Telia vägrar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödsboet är bundet av befintliga avtal

Dödsboet övertar de avtal, förbindelser och skulder som den avlidne haft, vilket gör att dödsboet blir betalningsansvarig för eventuella abonnemang, även under resterande bindningstid. Operatören måste inte avsluta abonnemanget - trots att personen som tecknade det har avlidit.

Vad som utgör god sed inom branschen bestäms ofta av branschorganisationer

Det förekommer att näringsidkare är knutna till branschorganisationer eller föreningar som ställer upp riktlinjer och handlingsregler för dess medlemmar. Telekområdgivarna är en sådan organisation för telekommarkaden, vilka Telia är knutna till.

Av Telekområdgivarnas uppföranderegler (se avsnitt nr. 8) framgår att eventuell uppsägningstid för abonnemang ska räknas senast från dagen då abonnenten avled och att resterande kostnader för återstående bindningstid för abonnemanget ska tas bort. Men operatören har rätt till ersättning för hårdvara enligt avtalet, exempelvis om en mobiltelefon köpts på avbetalning och betalas av via abonnemanget.

Mina råd

-Titta i det avtal som rör mobilabonnemanget. Ta reda på villkoren för uppsägning och om det alls finns någon uppsägningstid. Finns det en uppsägningstid bör den räknas från dagen då abonnenten avled, i enlighet med Telekområdgivarnas egna uppföranderegler.

-Om det ej finns en avtalad uppsägningstid, undersök möjligheten att föra över abonnemanget till någon av den avlidnes anhöriga, så kan det nyttjas under resterande bindningstid.

-Ofta finns det möjlighet att betala återstående summa för abonnemanget genom en slutfaktura.

-Kontakta operatören igen för att diskutera en lösning.

Om ni och operatören inte kan komma fram till en lösning finns möjlighet att kontakta:

-Telekområdgivarna.

-Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning.

-Din kommun. Många kommuner tillhandahåller konsumentvägledning.

-Lawlines telefonrådgivning. Du kan kontakta vår telefonrådgivning för mer ingående hjälp. Det är gratis vid första kontakten. Telefonrådgivningen når du via telefonnummer 08- 533 300 04, vardagar mellan kl. 10.00-14.00.

-Lawlines Juristbyrå kan ge dig kvalificerad hjälp av erfarna jurister.

Du är alltid välkommen att ställa en ny gratisfråga på vår webbsida.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1395)
2021-05-15 Hur återkallar man en framtidsfullmakt?
2021-05-10 Sambo fått andel i huset i gåva, måste andelen köpas tillbaka
2021-04-28 Kan jag bli ansvarig för fel som fullmäktig?
2021-04-27 Vad händer med min makes leasingavtal vid hans dödsfall?

Alla besvarade frågor (92281)