Möjligheten att testamentera bort sina tillgångar

Har bara en son som är grav missbrukare sedan många år, han har 4 barn med olika mödrar, jag äger egentligen bara en fastighet som är obelånad, jag vill ge allt eller så mycket som möjligt till mina barnbarn och så lite som möjligt till min missbrukande son. Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken är det din son som ärver efter dig. För att ändra det som stadgas i ärvdabalken och låta någon annan ärva efter dig kan du upprätta ett testamente. Du kan i testamentet uttrycka din vilja att dina barnbarn ska ärva.Trots att du upprättar ett testamente så har din son enligt 7 kap 1§ Ärvdabalken ändå rätt till sin laglott. Laglotten utgörs av hälften av det arv din son skulle fått om du inte skrivit ett testamente. Om din son är din enda arvinge så är hela fastighetens hans om du inte upprättar ett testamente. Du kan du testamentera bort halva fastigheten till dina barnbarn.

Ett testamente, måste för att vara giltigt, vara skriftligt. Det måste finnas två vittnet som bevittnar när du skriver under testamentet. Vittnena ska veta om att det är ett testamente som de skriver under. Vittnena hemvist samt deras yrke ska antecknas på testamentet. Tiden för när testamentet undertecknades ska finnas med. Hur ett testamente ska upprättas och vad som ska finnas i det hittar du i 10 kap Ärvdabalken.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637 för mer information.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente så kan jag rekommendera att kontakta en jurist.

Hoppas att dina frågor har besvarats.

Vänligen, 

Sanna LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning