Möjligheten att disponera över andra delägares andelar i samägd fastighet

det finns sex ägare till en stamfastighet inga avtal finnes men fyra av dom vill sälja till en annan inom släkten.Kan dom två andra motsäga sig det? Man vill sälja hela fastigheten som består av ett hus.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

Att det finns sex delägare till en fastighet innebär att varje delägare, i normalfallet, äger en ideell sjättedel av fastigheten var. Detta innebär i sin tur att varje delägare, lagligen, endast kan disponera över sin sjättedel av fastigheten, dvs. en delägare kan t.ex. inte sälja mer än sin sjättedel. Implikationerna av detta faktum är helt enkelt att de två delägarna som inte vill sälja sina andelar till ”den andra” inom släkten inte kan motsätta sig att de övriga fyra säljer sina respektive andelar. Det innebär också att de fyra delägarna inte kan sälja hela fastigheten utan de övriga två delägarnas medverkan.

Om inte annat har avtalats mellan delägarna äger lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt tillämpning (jfr lagens 1 §). Lagens 6 § ger varje delägare rätt att ansöka om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion. Detta innebär att hela fastigheten säljs och att varje delägare har rätt till den del av ersättningen som motsvarar deras andel i ägandet.

Det sammanfattande svaret blir alltså följande. De fyra delägarna kan inte sälja hela fastigheten utan de två andras samtycke. De kan dock ansöka om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion, men då är det inte säkert att den person som avses att bli ägare till fastigheten verkligen blir det.

Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss.

Med vänlig hälsning,


Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”