möjligheten att ändra ett beslut när man inte får överklaga längre?

2020-08-13 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag blev först sjuk under början av 2018 och blev sjukskriven för utmattning till 75%. Jag hade dock under hösten redan kommit långt med att återhämta mig och gått ner till 50% sjukskrivning när beskedet om att jag var utförsäkrad kom. Jag är egenföretagare i enskild firma. Då jag inte var redo att börja jobba heltid igen och kunde inte tjäna tillräckligt för att skydda min sgi så nollades min sgi innan årsskiftet 2018-2019 och jag har levt utan inkomst eller sjukpenning sedan dess fram till att jag först nu under våren börjat ta an några få uppdrag. Min sgi är fortfarande på noll och på grund av det har jag inte kunnat söka sjukpenning eller vab ersättning i över 1,5 år. Jag begärde tyvärr inte omprövning inom två månader efter beslutet om utförsäkring då jag blev för utmattad av chocken att bli utförsäkrad och stressen av att försöka jobba mycket mer än jag kunde eller borde. Jag är medveten om vad det innebär. I December 2018 bedömde läkaren att jag var såpass mycket sämre att jag då fick intyg på 100% sjukskrivning. Det har gått mycket långsammare för mig att komma tillbaka än vad det gjorde under mina första månader som sjukskriven. Jag är fortfarande 50% sjukskriven och har först nu under våren 2020 kunnat börja jobba “på riktigt". jag har först nu kunnat hitta krafter för att ens fundera på försäkringskassan igen. Jag undrar om du kan säga någonting om mina möjligheter att överklaga beslutet att utan att utförsäkra mig och att nolla min sgi under oktober 2018?
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: socialförsäkringsbalken (SFB) och förvaltningsprocesslagen (FPL).

Möjligheten att ändra ett beslut
Att försöka ändra ett beslut görs genom en omprövning och sedan en överklagan till förvaltningsrätten. En omprövning innebär att FK gör en prövning av ärendet igen, se 113 kap 7§ SFB. Ett överklagande kan sen göra om omprövningen inte ändrar beslutet. Tidsfristen för överklagande är som sagt två månader, se 113 kap 19-20 §§ SFB. Om ett överklagande inte görs inom denna tidsfrist så har beslutet vunnit så kallat laga kraft och beslutet får därmed inte tas upp till prövning igen. Detta innebär alltså att en domstol får inte ta upp frågan till prövning och överklagandet ska därför avvisas, se 6§ FPL.

Detta innebär för dig att det inte finns några chanser att ändra ett beslut från försäkringskassan som gjordes oktober 2018.

Möjligheten att få ett nytt beslut - i annan period
Vad som omfattas av beslutet är den perioden som var uppe för prövning. Det innebär att andra perioder får prövas hos både försäkringskassan och förvaltningsrätten och ska inte avvisas. Detta gör så att man t.ex kan få ett beslut som rör några månader i 2018 men du kan ändå ansöka om prövning för en annan period.

Sammanfattning
Att få ett nytt beslut om samma period oktober 2018 är därför inte möjligt. Men detta stoppar dig dock inte från att ansöka om förhöjt SGI för en annan period än den du ansökte om oktober 2018, till exempel från och med den perioden du har börjat jobba.

Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se,

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?