Möjlighet till uppsägning vid tidsbestämt lokalhyresavtal

2017-07-12 i Hyresavtal
FRÅGA
HejJag hyr en butikslokal med ett tidsbestämt hyreskontrakt på ett år. Samt 3 månader ömsesidig uppsägning. Kan jag ändå säga upp kontraktet i förtid?Med vänlig hälsning,Erika
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning av ett hyresavtal som avser en lokal hittar du i 12 kap. 4 § 5 p. jordabalken, (JB), eller “hyreslagen” som den ofta kallas. Hyresavtal på bestämd tid upphör enligt huvudregeln att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Eftersom ditt hyresavtal löper på ett år så måste du säga upp avtalet för att detta ska upphöra vid den bestämda tiden. Enligt lagen är alltså uppsägningstiden 9 månader, men enligt ditt avtal endast tre. Hyreslagen är dispositiv, vilket innebär att det går bra att avtala om annat än vad lagen föreskriver, och därmed gäller tre månader för dig. Utifrån den information jag har så antar jag därför att detta innebär att du är bunden till avtalet fram till den bestämda hyrestidens utgång, och att du måste säga upp lokalhyresavtalet senast tre månader innan den avtalade hyrestidens utgång för att det inte ska förlängas. Detta gäller även för din hyresvärd. Ifall du vill frånträda hyresavtalet tidigare så rekommenderar jag dig att prata med din hyresvärd för att se om det finns någon möjlighet att saga upp avtalet tidigare än så, men om detta inte är fallet så är du alltså bunden fram till det avtalade datumet. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1618)
2021-09-20 Har hyresgästen besittningsskydd i ett vanligt bostadshus?
2021-09-19 När brukar man betala hyra?
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt

Alla besvarade frågor (95746)