Möjlighet till upprepad provanställning

2017-01-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, enligt min arbetsgivare kan de förlänga en provanställning max fyra gånger, stämmer det? när prövotid är högst 6 månader vad jag vet.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver är prövotiden för anställningsformen provanställning högst sex månader (detta är lagreglerat i LAS). En provanställning som inte avbryts efter sex månader övergår automatiskt i en tillsvidareanställning och när övergången skett krävs saklig grund för att säga upp arbetstagaren.

Prövotiden kan inte förlängas längre än sex månader. En provanställning kan inte heller upprepas utom möjligen under alldeles speciella omständigheter. Det ska då röra sig om ett helt annat arbete med helt andra arbetsuppgifter, detta för att arbetstagaren inte ska prövas igen för samma arbete.

Det skulle eventuellt även kunna finnas skäl att upprepa en prövotid om någon egentlig prövotid aldrig kom till stånd till exempel pga sjukdom, men en stark huvudregel är att en prövotid endast får genomföras en gång.

För att ge ett heltäckande svar krävs ytterligare uppgifter om din specifika situation, din arbetsgivares uppfattning om att en provanställning kan förlängas fyra gånger stämmer dock inte med grund i ovanstående bestämmelser i LAS. Jag råder dig att vända dig till ditt fackförbund för mer hjälp. Du bör även själv eller med hjälp av ditt fackförbund kontrollera vad som gäller i eventuellt kollektivavtal där det kan finnas avvikande regler mot LAS. Om det är fråga om ett kringgående av lagens huvudregel kring tillsvidareanställning finns det möjligheter att ingripa rättsligt.

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (738)
2021-01-24 Kan jag säga upp mig innan provanställningen har börjat?
2021-01-19 Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?
2021-01-18 Hur lång får en provanställning vara?
2021-01-15 Inlasning enligt BEA

Alla besvarade frågor (88482)