Möjlighet till upprepad provanställning

2017-01-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, enligt min arbetsgivare kan de förlänga en provanställning max fyra gånger, stämmer det? när prövotid är högst 6 månader vad jag vet.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver är prövotiden för anställningsformen provanställning högst sex månader (detta är lagreglerat i LAS). En provanställning som inte avbryts efter sex månader övergår automatiskt i en tillsvidareanställning och när övergången skett krävs saklig grund för att säga upp arbetstagaren.

Prövotiden kan inte förlängas längre än sex månader. En provanställning kan inte heller upprepas utom möjligen under alldeles speciella omständigheter. Det ska då röra sig om ett helt annat arbete med helt andra arbetsuppgifter, detta för att arbetstagaren inte ska prövas igen för samma arbete.

Det skulle eventuellt även kunna finnas skäl att upprepa en prövotid om någon egentlig prövotid aldrig kom till stånd till exempel pga sjukdom, men en stark huvudregel är att en prövotid endast får genomföras en gång.

För att ge ett heltäckande svar krävs ytterligare uppgifter om din specifika situation, din arbetsgivares uppfattning om att en provanställning kan förlängas fyra gånger stämmer dock inte med grund i ovanstående bestämmelser i LAS. Jag råder dig att vända dig till ditt fackförbund för mer hjälp. Du bör även själv eller med hjälp av ditt fackförbund kontrollera vad som gäller i eventuellt kollektivavtal där det kan finnas avvikande regler mot LAS. Om det är fråga om ett kringgående av lagens huvudregel kring tillsvidareanställning finns det möjligheter att ingripa rättsligt.

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?