Möjlighet till studieuppehåll för doktorand?

2015-02-23 i Studieledighet
FRÅGA
Hej. Jag studerar och är anställd som doktorand vid ett svenskt universitet. Finns det möjlighet för mig att ta studieledighet av mina studier/anställning för att studera något annat under en begränsad tid?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som doktorand så regleras det mesta av din relation till universitetet genom Högskoleförordningen (se här). Hela 5 kapitlet i lagen innehåller bestämmelser som gäller anställningen som doktorand, samt att även 6-7 kap innehåller vissa bestämmelser som gäller för doktorander. Lagen innehåller olika bestämmelser för olika utbildningsformer, varför reglerna skiljer sig åt för studier på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

I 7:33 så finns regler om studieuppehåll för utbildning som sker på grundnivå och avancerad nivå. Någon motsvarande bestämmelse för utbildning på forskarnivå, dvs. den nivå som en doktorand studerar på, finns dessvärre inte. Det finns således inte samma lagstadgade rätt till studieuppehåll för studier på forskarnivå som för grund- och avancerad nivå.

Trots detta, så är det inte otillåtet för ditt universitet att bevilja dig studieledighet. Universitetet måste förhålla sig till reglerna i 5:7 (se här) om att din anställning som doktorand inte får vara längre än en tid som motsvarar fyra års heltidsstudier, vilka måste fullföljas inom en period på åtta år. I övrigt är de oförhindrade att bevilja dig studieledighet om det inte strider mot deras interna föreskrifter. Som exempel kan nämnas Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som erbjuder möjligheten till studieuppehåll för sina doktorander, vilket du kan läsa mer om i denna länk. Jag föreslår därför att du vänder dig till ditt universitet för att undersöka vilka regler och vilket förhållningssätt som de har valt att tillämpa.

Slutligen ska även nämnas att det finns en laglig möjlighet i 5:3a (se här) om att en doktorand har rätten att bedriva sin utbildning på deltid (som lägst 50%), om det skulle vara ett tänkbart upplägg om möjligheten saknas för dig att erhålla studieuppehåll.

Hoppas att detta gav svar på din fråga, och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (118)
2020-05-08 Arbetstagares rätt till studieledighet
2020-04-28 Utökad tjänstledighet på grund av studier
2020-02-29 Vad krävs för att kunna få ledighet från arbete för att studera?
2020-02-19 Studieledighet om man söker den i efterhand

Alla besvarade frågor (82629)