FrågaKÖPRÄTTKöplagen02/03/2019

Möjlighet till hävning av köp enligt köplagen

Köpt en beegagnad bil av en privatperson vilken vid köptillfället sade att det bara var att sätta i nyckeln och köra och att bilen var okay. Kom inte ens hem med bilen då den efter ett kort besök i staden inte startade utan jag blev tvungen att begära bärgning till en bilverkstad för felsökning.

Det var kamaxelgivaren som hade strejkat. Bara delen skulle kosta 1.700 Kronor plus felsökningen som kostade 500:-. Jag påpekade när jag köpte bilen att jag pga handikapp var beroende av att bilen skulle fungera. Kan jag begära att köpet upphävs och att jag får pengarna tillbaka.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Du har, som privatperson, köpt en bil av en annan privatperson, som är defekt. Denna typ av problem kallas inom juridiken för fel i vara och regleras i köplagen (KöpL) om inget annat avtalats då lagen är dispositiv vilket innebär att ett avtal går framför köplagen om problemet regleras i avtalet (3 § KöpL). Frågan att ta ställning till är huruvida rätt att häva köpet föreligger.

Fel i vara

Bilen är bland annat att anses som felaktig om den inte stämmer överens med den kvalitet som följer av avtalet (17 § 1 stycket KöpL). Bilen är även att anses som defekt om den inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren har lämnat i samband med köpet (18 § 1 stycket KöpL).

Fel vid köp av begagnade varor

När en begagnad vara säljs anses den säljas i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll. Detta innebär att varan säljs med brister, slitage och dylikt. En vara som sålts i befintligt skick kan trots detta vara felaktig då bilen i ditt fall avviker från det säljaren informerat dig om i samband med köpet och potentiellt underlåtit att informera om ett känt fel (19 § 1 stycket 1 punkten respektive 2 punkten KöpL).

Köparens undersökningsplikt

Av den information som du har angett kan slutsatsen dras att mycket tyder på att bilen är felaktig och att det är något som säljaren bör ha känt till vid köpeavtalets ingående. Dock har du som köpare en undersökningsplikt (20 § 1 stycket KöpL). Undersökningsplikten innebär att du som köpare inte kan åberopa fel som skulle upptäckts vid en undersökning. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 stycket KöpL).

Vad innebär detta för dig?

Mycket tyder på att det är säljaren som bör ansvara för kostnaderna som har uppkommit i och med att bilen är defekt. Om säljaren kan hållas ansvarig har du rätt till bland annat prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL). Huruvida säljaren kan hållas ansvarig är en avvägning i bedömningen mellan din undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt, där säljaren potentiellt har dolt ett känt fel genom att försäkra dig om att allt var i sin ordning. Detta är en bedömning som jag inte kan utföra baserat på den information som du har lämnat i frågan. Jag råder dig att ta kontakt med säljaren igen med ovan nämnda argument.

Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkomna att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare