Möjlighet till försäljning av samägd fastighet

2018-01-24 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Jag och min ex flickvän äger gemensamt huset hon bor i. Jag är också garant för hela lånet då hon är hos fogden. Jag vill inte äga min halva längre utan vill sälja den o bli fri från både lån o ägande. Om hon motsätter sig en sådan försäljning hur gör jag då? Vi är inte gifta, jag har aldrig varit skriven där utan jag har hjälpt henne med finansiering,Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då en fastighet ägs gemensamt föreligger samäganderätt för denna. Parterna äger lika stora delar av fastigheten om inte bevis för andra förhållanden kan visas. Detta följer av 1 § samäganderättslagen. Beslut som rör samägd egendom kan enligt huvudregeln endast tas av båda parter, alltså gemensamt, detta enligt 2 § samäganderättslagen. På grund av detta är det såklart bäst om ni båda kan komma överens om en försäljning.

I det fall din exflickvän inte går med på en försäljning kan du, enligt 6 § samäganderättslagen, hos tingsrätt ansöka om försäljning på offentlig auktion. Fastigheten tilldelas då en god man som sköter försäljningen. Att tänka på i detta fall är att det dels tas ut en ansökningsavgift, dels blir en kostnad för förvaltningen som god man sköter. En förutsättning för att tingsrätten ska godkänna ansökan är också att den andra parten inte visar att det finns synnerliga skäl varför försäljning inte ska ske.

Det finns ingen tydlig förklaring till vad synnerliga skäl är, det blir en bedömning som tingsrätten får göra om din exflickvän skulle invända. Synnerliga skäl för din exflickvän skulle kanske kunna handla om hennes ekonomiska situation. Det ställs dock ganska höga krav för att en omständighet ska anses som synnerlig. Min personliga reflektion är, efter att ha granskat tidigare domar samt förarbeten, att det inte är ett tillräckligt starkt skäl för att försäljning inte ska ske.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (618)
2021-12-31 Vad är skillnaden mellan arvsrätt och köprätt?
2021-12-25 Hur får man full äganderätt till en hund?
2021-12-07 Krävs samtycke mellan samägarna för annan försäljning än offentlig auktion?
2021-12-06 Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?

Alla besvarade frågor (98676)