Möjlighet till försäljning av samägd fastighet

2017-08-29 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Vi är 3 st som delar på en fastighet. Person 1 och 2 äger 25% var och person 3 äger 50%. Person 1 och 2 vill inte längre stå som delägare på fastigheten. Kan person 3 tvingas sälja sin del eller tvingas köpa resterande delar? Vilka alternativ finns om person 3 varken vill sälja sin del eller köpa resterande delar? Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samägande av fastighet regleras i samäganderättslagen. Lagen är dock dispositiv vilket innebär att om något annat avtalats gäller det, annars gäller samäganderättslagens regler.

För att kunna sälja en samägd fastighet är huvudregeln att det krävs samtliga delägares samtycke (2 § samäganderättslagen). Dock förfogar varje delägare över sin egen del, vilket innebär att en delägare har rätt att sälja sin andel utan de övriga delägarnas samtycke. Det finns också en möjlighet att begäras hos domstol att fastigheten ska säljas på en offentlig auktion. Delägare som motsätter sig en försäljning kan begära anstånd med en sådan, men då krävs det att det föreligger synnerliga skäl. Vad som anses med synnerliga skäl gör domstolen en bedömning från fall till fall, men tidigare i praxis har bland annat särskilt dåligt konjunkturläge som innebär att försäljningen skulle vara förlustbringande ansetts som synnerliga skäl för anstånd (6 § samäganderättslagen).

Alltså kan person 3 inte tvingas sälja sin andel eller tvingas köpa resterande delar, eftersom att denne förfogar över sin egen andel och för att sälja hela fastigheten krävs samtliga delägares samtycke. Ni har dock en möjlighet att sälja fastigheten på offentlig auktion, vilket kan begäras hos tingsrätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (613)
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?
2021-11-23 Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom tillsammans med någon?
2021-11-16 Vem betalar hundens veterinärkostnader när vi separerat?
2021-11-14 Kan man begära försäljning av en samägd fastighet?

Alla besvarade frågor (97581)