Möjlighet för anställd att starta konkurrerande verksamhet

Hej!

Jag har en fråga ang. lagen om konkurrerande verksamhet. Jag är anställd i en kommunalverksamhet, ett boende för ensamkommande barn. Jag och en kollega har planer på att starta ett företag där vi ska erbjuda kommuner plaster i familjehem, målgruppen kommer just att vara ensamkommande barn.

finns det några hinder? och om det finns det, skulle det räcka att vi inte arbetar i den kommunen vi är anställda i?

tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Inom arbetsrätten är det vedertaget att ett anställningsavtal, även om det inte uttrycks i klartext, även anses innefatta att arbetstagaren har en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten har i praxis ansetts innefatta ett krav på att den anställde inte ska bedriva konkurrerande verksamhet vid sidan av sin anställning och Arbetsdomstolen har i flera fall ansett att brott mot lojalitetsplikten är såpass allvarligt att arbetsgivaren har getts rätt att säga upp den anställde. Exakt vad som avses med konkurrerande verksamhet går inte att säga generellt utan får bedömas från fall till fall. Lojalitetsplikten gäller i regel bara under tiden som anställningen kvarstår och får alltså inte rättsverkan efter det att anställningen avslutats utan den anställde kan då fritt starta och driva konkurrerande verksamhet.

Frågan om rätt att bedriva konkurrerande verksamhet kan också regleras i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal, så kallade konkurrensklausuler. Konkurrensklausuler som sådana är giltiga såvida de inte anses oskäliga, exempelvis på grund av att de gäller i för många år eller har en för stor geografisk spännvidd. Till skillnad från lojalitetsplikten har konkurrensklausuler verkan en viss, i klausulen specificerad, tid efter det att anställningen upphört.

Sammanfattningsvis finns det alltså olika regler som reglerar den anställdes möjligheter att bedriva konkurrerande verksamhet. Det är inte säkert att domstolen skulle finna att den verksamhet du vill starta utgör konkurrerande verksamhet i förhållande till din nuvarande arbetsgivare, men så länge du fortfarande är anställd och vill starta en verksamhet som liknar din arbetsgivares verksamhet såpass mycket som den du beskriver skulle jag inte rekommendera att starta verksamheten utan att först säga upp dig. Vad gäller lojalitetsplikten spelar det ingen roll om verksamheten startas i en annan kommun. Innan du säger upp dig rekommenderar jag att du dessutom kontrollerar om det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats och/eller ditt enskilda anställningsavtal innehåller ytterligare någon typ av begränsning av möjligheten att bedriva konkurrerande verksamhet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna BackmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo