Möjlighet att testamentera till utomstående barn

2017-04-25 i Testamente
FRÅGA
Frågan gäller särkullebarn. En man avlider som har två adopterade barn.Han har ett biologiskt barn med ny fru och nya frun har med sej ett eget barn från tidigare. De äger gemensamma affärsverksamheter. Hur blir arvet för för alla barn? Kan de skriva testamente så att alla fyra barnen ärver lika trots att de inte är syskon?Med vänlig hälsning, Undrande mamma
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Arvsrätten generellt
Arvsrätten regleras i Ärvdabalken (ÄB). Arvingarna delas in i arvsklasser där arvlåtarens barn utgör den första arvsklassen och har bäst rätt till arvet enligt2 kap. 1 § ÄB. Dessa kallas bröstarvingar.

Adoptivbarn anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar enligt 4 kap. 8 § Föräldrabalken. Finns det inget testamente tar alla arvingar lika stor del av arvet.

Makes arvsrätt
Om arvlåtaren är gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att maken fritt kan förfoga över kvarlåtenskapen men får inte testamentera bort den. Vid den efterlevande makens död kommer den del av kvarlåtenskapen som härstammar från den först avlidne maken att tillfalla dennes arvingar.

Särkullbarn har rätt att få ut sin del av kvarlåtenskapen direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB.

Laglott
En arvinge i första arvsklassen kan aldrig göras helt arvlös genom testamente då arvingen alltid har rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten utgör halva arvslotten dvs. hälften av det som arvingen hade haft rätt till om testamente inte fanns.

Testamente
I ett testamente kan man fördela arvet hur man vill så länge man inte inskränker bröstarvingarnas laglott och man följer de formkrav som ställs upp i 10 kap. ÄB. Sammanfattningsvis så måste testamentet upprättas skriftligen med två närvarande vittnen som undertecknas av såväl upprättaren som av vittnena.


Svar på din fråga
Då det efter mannens död endast finns 3 arvingar till honom kommer kvarlåtenskapen att delas mellan dessa om inte testamente upprättas.

Den del som tillfaller hans barn med frun kommer tillfalla frun med fri förfoganderätt tills hennes död.

Genom ett testamente kan mannens kvarlåtenskap fördelas mellan alla fyra barnen så länge man inte inskränker hans bröstarvingars laglott. Detta innebär att mannen kan fördela hälften av all sin kvarlåtenskap hur han vill.

Han skulle alltså i ett testamente kunna fördela kvarlåtenskap så att varje barn får 25 % var i och med att detta överstiger laglotten som bröstarvingarna har rätt till, så länge testamentet upprättas med de formkrav som ställs upp.

Hoppas du fick svar på din fråga
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94275)