Möjlighet att testamentera bort bröstarvinges arvslott

2016-09-12 i Testamente
FRÅGA
I testamentet har min mor åsidosatt bröstarvingarna med 10% d v s vi tre barn får endast 90% av kvarlåtenskapen. De 10% går till min dotter, alltså min mors barnbarn.Nu undrar jag om detta är möjligt att bestrida? Jag anser att bröstarvingarna ska dela på 100% och barnbarn får ju vänta på sin del när vi gått bort. Är det inte det som är meningen med arvslagen?
SVAR

Hej och tack för din fråga!


Du har helt rätt i att huvudprincipen är att bröstarvingarna, d.v.s. den avlidnes barn (eller om dessa inte heller är i livet, den avlidnes barnbarn) ska dela lika på kvarlåtenskapen, 2 kap 1§ ärvdabalken. Däremot kan kvarlåtenskapen testamenteras bort. I princip hela kvarlåtenskapen kan testamenteras bort, med undantag från bröstarvingarnas laglott. Laglotten utgör 50% av arvslotten, d.v.s. den del av kvarlåtenskapen som bröstarvingarna skulle fått, om den inte testamenterats bort, se 7 kap 1§ ärvdabalken. I ditt fall innebär detta alltså att om kvarlåtenskapen t.ex. är 1,2 miljoner, är vardera bröstarvinges arvslott 1,2 miljoner / 3 = 400 000 kr. Bröstarvingarnas laglott blir alltså 200 000 kr var. De kvarvarande 600 000 kr (d.v.s. 50% av kvarlåtenskapen) kan testamenteras bort. För det fall att så mycket av kvarlåtenskapen blivit borttestamenterat att bröstarvingarnas laglott blivit kränkt, har bröstarvingarna rätt att påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från det att dessa tagit del av testamentet, 7 kap 3§ ärvdabalken. I ditt fall kommer en jämkning inte vara nödvändigt, eftersom det endast är 10% som testamenterats bort.

Observera dock att om den avlidne efterlämnar en make/maka, är bröstarvingarnas rätt underordnad makes efterlevanderätt enligt 3 kap ärvdabalken. Make har enligt de regler som återfinns här rätt att ta över kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt (d.v.s. kan göra vad han/hon vill med den, använda den, ge bort den osv. Dock kan den inte testamenteras bort) och bröstarvingarna får således ut resterande kvarlåtenskap först efter att maken/makan gått bort.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2651)
2020-10-31 Kan man utesluta halvsyskon från arv?
2020-10-30 Kan min far testamentera sitt hus till någon annan än mig?
2020-10-30 Rätten att taga arv och upprättande av testamente
2020-10-30 Kan testamentstagares barn ärva efter testator?

Alla besvarade frågor (85650)