Möjlighet att säga upp hyresavtal innan tillträde

2019-09-10 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag har skrivit kontrakt på en lägenhet med inflyttning 2109-12-01 Jag har idag 2019-09-10 blivit erbjuden en annan lägenhet som passar mig bättre både lägesmässigt och kostnadsmässigt. Kan jag säga upp kontraktet jag skrivit på innan jag ens har flyttat in i lägenheten eller är det först efter inflytt som jag ska säga upp lägenheten med tre månaders uppsägningtidMvh. Åsa Larsson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att avtalet avser ett hyreskontrakt som gäller på obestämd tid.


Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet innan tillträdet

En hyresgäst har alltid rätt att säga upp hyresavtalet till som mest tre månaders uppsägningstid, om inte kortare tid är avtalad (12 kap. 4 § jordabalken). Möjligheten att säga upp avtalet gäller även om tillträdet ännu inte har skett.


Avtalet gäller tills uppsägningstiden har löpt ut

Avtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut, vilket är, om inget annat står i avtalet, vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Det finns ingen möjlighet för en hyresgäst att få hyresavtalet att upphöra omedelbart, om det inte rör sig om vissa typer av undantagsfall (se 12 kap. 6 § jordabalken). Något sådant verkar inte föreligga i ditt fall.

Det innebär att du kan säga upp avtalet genast, men det upphör inte att gälla förrän efter uppsägningstidens utgång. Uppsägningstiden börjar löpa från det att du säger upp avtalet.


Sammanfattning

Du kan säga upp avtalet redan innan du flyttar in. Avtalet kommer dock inte att upphöra att gälla förrän efter uppsägningstiden har löpt ut.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1367)
2020-07-09 Besittningsskydd och besittningsbrytande grunder
2020-07-08 Lägenhet smutsig vid inflytt - vilka rättigheter har vi?
2020-07-06 Hur bevittnas ett hyreskontrakt?
2020-07-06 Vad kan jag göra om min hyresgäst inte betalar sin hyra?

Alla besvarade frågor (81791)