FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt21/09/2017

Möjlighet att häva leasingavtal

Hej!

Beställde en bil från på privatleasing. Byggde bilen själv på deras hemsida och valde där en specefik funktion, Intelsafe. I mitt avtal som är signerat av både mig och företaget står funktionen specefierad och de tar även betalt för funktionen i min månadskostnad. När bilen sedan levererades så fanns inte funktionen med i bilen. Jag påpekade detta till säljaren inom 5 dagar från att jag fått bilen och sa att jag vill häva köpet alt få en ny bil med rätt funktion/få funktionen installerad i min bil. Jag fick inget svar från dem på 3 månader utan när jag hotade med att gå till ARN återkopplade någon från huvudkontoret. Hon menar att felet inte ligger till grund för hävning men säger att jag kan få bryta kontraktet i förtid men måste då stå för kostnaderna ca 60-150 tkr nu eftersom jag har kört bilen i över 3 månader.

Vad avgör om det ligger till grund för hävning? Jag kan bifoga kompletta leverans/avtalsvillkor om det behövs.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpning av lag kring just leasing är lite komplicerat då det inte finns någon lag som är direkt tillämplig.

Som start på din fundering vill jag börja med avtalsrättens huvudprincip, denna menar på att avtal ska hållas från båda parters håll. Detta enligt 1 § avtalslagen. Då leasing är en form av ett avtal så gäller principen såklart även i detta fall och vi kan konstatera att leasinggivaren inte har hållit sin del av avtalet då bilen inte lever upp till det som sagts.

Avtalslagen räcker dessvärre inte så långt när det kommer till att hävning det blir mer fråga om ett avtals ogiltighet. Det som är det svåra med just avtal är att det finns enormt många standardavtal och företaget har garanterat ett sådant som de går efter vilket oftast gäller oavsett vad lag säger i den mån lagen inte är tvingande. De enda tvingande reglerna som finns kring just hyra av lös egendom som konsument, t ex leasing, är lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande. I lagens 13 § finns en bestämmelse som menar att en konsument inte ska behöva betala mer för varan än vad som anges vara priset, vilket du gör då du betalar för något varan inte har. I det fall detta inträffar är avtalet utan verkan vilket innebär att prestationerna ska gå åter. Alltså varan tillbaka till företaget och pengarna tillbaka till dig som konsument.

Utöver detta skulle man kunna göra en analog tolkning, använda annan lag med viss försiktighet för att tolka fråga, av konsumentköplagen och dess reglering kring fel i vara och påföljder kring detta. Det föreligger utan tvivel fel i vara, dock har säljaren rätt att i första hand avhjälpa felet eller omleverera varan innan hävning kommer i fråga. Läs mer om det här. Sannolikheten för att det föreligger ett standardavtal som avtalar bort dessa delar är nog dessvärre ganska stor.

Min tanke kring detta är att avtalsrättens huvudprincip ihop med bestämmelsen kring pris i lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållandet kan styrka att avtalet ska ses som ogiltigt och att du kan få tillbaka det du betalt på så vis. Men detta är som sagt ett komplicerat område och jag rekommenderar därför att du tar vidare hjälp av någon utav våra jurister. Du kan kontakta jurist här.

Hoppas att detta svar hjälpte dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”