FrågaKÖPRÄTTKöplagen12/04/2017

Möjlighet att häva köp av däck som inte motsvarar vad som utlovats i annons

Vi köpte ett par däck till bilen som enligt blocket annonsen skulle passa en Volvo V70. När vi nu skulle byta däcken på våran bil (som givetvis är just en Volvo V70) så passar inte däcken.

Säljaren vägrar att köpa tillbaka däcken. Vem har rätt?

Skulle vi ha provat däcken på plats innan vi köpte dom?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline,

Jag kommer att utgå från att ni köpte däcken av en privatperson. Om blocket-säljaren är näringsidkare och ni är konsumenter gäller konsumentköplagen som är något mer förmånlig för konsumenten. Men i det fall ni har handlat av en annan privatperson gäller istället köplagen. Köplagen är inte tvingande vilket innebär att i första hand gäller de villkor ni kommit överens om i köpeavtalet.

För att kunna häva ett köp måste vi först klargöra om det föreligger fel i varan. Om säljaren i annonsen skrivit att däcken passar till Volvo V70 och det sen visar sig att de inte gör det, ska det betraktas som fel i vara (se 18 § första stycket köplagen). Det ska dock inte räknas som fel i vara om säljaren hinner rätta uppgiften i annonsen på ett tydligt sätt (se 18 § tredje stycket). Det finns dock ingenting i er fråga som tyder på att uppgiften rättats. Det är alltså ett fel i varan.

Ni som köpare har en undersökningsplikt som innebär att ni inte får åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid er undersökning före köpet. Ni kan inte heller åberopa fel som borde upptäckts vid en undersökning om ni, trots säljarens uppmaning, inte utförde någon undersökning (se 20 § andra stycket). I undantagsfall kan man bortse från köparens undersökningsplikt när säljaren har lämnat bestämda uppgifter om varans egenskaper. Beroende på hur annonsen ser ut, vad som sagts vid köptillfället och vad som i övrigt avtalats mellan er, kan det vara så att ni som köpare inte förväntas ha undersökt att däcken passade en V70 redan innan köpet. Om de här däcken har annonserats som särskilt passande till V70-bilar borde inte just den egenskapen vara något som köparen måste undersöka vid köptillfället.

Om ni har reklamerat inom skälig tid (se 32 §) kan ni åberopa felpåföljder (se 30 §). Säljaren har i första hand rätt till att avhjälpa felet eller göra en omleverans (se 36 §). Troligtvis är varken det ena eller det andra praktiskt möjligt. Sannolikt är inte heller prisavdrag en aktuell påföljd eftersom att däcken förmodligen är värdelösa för er om de inte passar bilen. Ni får kräva hävning av köpet om felet är av väsentlig betydelse för er och säljaren borde ha insett detta (se 39 §). Att däcken som var avsedda för er bil inte passar till bilen är tveklöst av väsentlig betydelse. Återigen är det dock av betydelse att ni har reklamerat inom skälig tid, det vill säga lämnat säljaren meddelande om att det är fel i varan och att ni vill häva köpet. Vad som är skälig tid avgörs från fall till fall men för att vara på den säkra sidan bör ni ha gjort det väldigt snart efter att ni märkt att däcken inte passade på bilen. Enligt 31 § ska köparen när han eller hon får varan prova den och se så att den fungerar.

Sammanfattningsvis: Det låter som att ni har goda möjligheter att häva köpet så länge ni har reklamerat inom skälig tid. Det är avgörande för svaret på er fråga vad som har avtalats och vad som stått i annonsen men utifrån den informationen som går att utläsa i frågan tycks ni, som sagt, ha goda chanser att kräva hävning.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo