Möjlighet att häva ett köp på grund av försening hos säljare?

2019-12-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag beställde en fåtölj för cirka 9,000kr i slutet av Maj för leverans i slutet av Augusti. Den kom inte då utan skulle komma i slutet av November. Den har fortfarande inte kommit och det är endast jag som kontaktar dom för att få en uppdatering. Nu är jag så trött på dom och vet inte om jag vill ha fåtöljen som antagligen kommer påminna mig om deras urusla behandling och 'service'. Har jag rätt att häva köpet och få full återbetalning? Kan tänka mig hoppa över ränta fast dom haft mina pengar i snart 9 månader... Hjälp!Tack,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande köp mellan privatpersoner och näringsidkare (företagare) regleras i Konsumentköplagen (KKöpL).

Frågor gällande köp av varor som är specialtillverkade förekommer i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) (DAvtL).

Vad gäller för varor som är beställda av konsumenten utanför säljarens lokaler?
När en konsument beställer en vara utan att befinna sig i affärslokalen, det vill säga på distans, tillämpas Distansavtalslagen (DAvtL). Detta innebär att det är speciella regler som gäller och som ger konsumenten ett starkare skydd. För att denna lag ska vara tillämplig förutsätts det att konsumenten har köpt varan över internet, telefon, email eller på något annat sätt, 1 kap. 1 § DAvtL. I samband med att konsumenten har handlat på distans ställs det en del krav på näringsidkaren också som medför att näringsidkaren har skyldighet att informera bland annat om konsumentens ångerrätt, leveranstid, fraktkostnader, etc., 2 kap. 1 § DAvtL.

Har konsumenten rätt att ångra köpet för varor som handlats på distans?
Om konsumenten har handlat på distans och distansavtalslagen är tillämplig medför det att konsumenten har en ångerrätt. Ångerrätten är ett skydd som innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar, från den dagen ångerfristen börjar löpa, till näringsidkaren, 2 kap. 10 § DAvtL. Ångerfristen börjar löpa den dagen då konsumenten får varan i sin besittning, 2 kap. 12 § DAvtL. Om det skulle vara fallet att näringsidkaren inte har meddelat om konsumentens ångerrätt innebär det att ångerfristen inte börjar löpa innan näringsidkaren meddelar om ångerrätten men som längst gäller ångerrätten ett år, 2 kap. 12 § fjärde stycket DAvtL. Det finns däremot en del undantag till ångerrätten som medför att ångerrätten inte gäller för vissa köp, bland dessa är specialtillverkade varor undantagna från ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL. Slutligen är det viktigt att vara medveten om att ångerrätten inte går att avtala bort, det vill säga att ångerrätten gäller även om det finns ett villkor i avtalet som framhåller att ångerrätten inte gäller, 1 kap. 4 § DAvtL.

Vad gäller för varor som är köpta i butik?
När en konsument köper (beställer) varor i en näringsidkares lokaler är konsumentköplagen tillämplig, lagen är även tillämplig på köp av varor som är specialtillverkade, 1-2 §§ KKöpL. Om varan är köpt i säljarens butikslokaler gäller inte någon ångerrätt som nämnt ovan, i detta fall måste man angripa frågan på något annat vis. I lagens mening föreligger det dröjsmål på säljarens sida då varan inte avlämnats eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, 9 § KKöpL. Vid dröjsmål på säljarens sida har köparen rätt att kräva att säljaren fullgör köpet eller häva köpet, det finns även möjlighet att kräva skadestånd, 10 § KKöpL.

Har konsumenten rätt att häva köpet?
Konsumenten har rätt att häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Med väsentlig betydelse innebär det att om att köparen vill ha en tårta till ett visst datum för ett speciellt evenemang och om säljaren inte kan leverera i tid är dröjsmålet av "väsentlig betydelse". Konsumenten får också häva köpet, om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan, 13 § första stycket KKöpL. Om säljaren har dröjt med avlämnandet och köparen har gått med på en ny tid för avlämnandet (tilläggstid) så gäller denna tid, med förutsättning att tilläggstiden inte är oskäligt kort. Om säljaren inte lämnar varan inom tilläggstiden har köparen då rätt att häva köpet, 13 § andra stycket KKöpL. För att häva köpet krävs det att köparen meddelar säljaren (reklamerar) inom rimlig tid, 15 § KKöpL.

Har konsumenten rätt till skadestånd?
Köparen har rätt till skadestånd som denne lider genom säljarens dröjsmål om säljaren inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll, och som han inte kunde räknat med och som han kunde ha undvikit (kontrollansvar), 14 § första stycket KKöpL. Köparen får i dessa fall ersättning för direkta och indirekta skador som han lider. Utgifter som ersätts är exempelvis inkomstförluster, utgifter och prisskillnad om köparen väljer köpa en likadan vara för att begränsa säljarens avtalsbrott (täckningsköp), 32-33 §§ KKöpL.

Hur blir det i ditt fall?
I ditt fall beror det på er överenskommelse och avtalet först och främst. Utifrån frågan har jag förstått att du har beställt en fåtölj i slutet av maj och säljaren har uppgivit att varan ska levereras i slutet augusti. När dagen för leverans kom hade säljaren fortfarande inte levererat varan och därmed kom ni överens om att varan skulle levereras i slutet av november. Nu i december har fåtöljen fortfarande inte levererats och du vill nu häva köpet. Beroende på om du har handlat på på distans eller fysiskt i butik gäller olika regler, men i båda fallen har du möjlighet att häva köpet utifrån omständigheterna. Om det är fallet att du har handlat på distans räcker det med att du meddelar säljaren att du vill ångra köpet genom att du vill nyttja din ångerrätt som gäller 14 dagar efter leverans, men eftersom leveransen inte har skett kommer meddelandet ändå vara inom ångerfristen. Denna möjlighet förutsätter att varan inte är specialtillverkad med en personlig prägel, eftersom detta är ett undantag till ångerrätten. Meddela säljaren kan du göra på olika sätt, exempelvis mail, telefon, internetformulär eller något annat lämpligt sätt. Säljaren måste då bekräfta att han har mottagit meddelandet och häva köpet.

Om det är fallet att du har handlat varan i samband med ett besök i fysisk butik gäller andra regler. I detta fall utgår jag från att ni har i slutet av augusti kommit överens om en "tilläggstid" som säljaren har på sig att leverera varan men som säljaren har inte lyckats med. I detta fall har du rätt att häva köpet med förutsättning att du meddelar säljaren (reklamerar) inom skälig tid. Mitt slutliga råd till dig är att meddela säljaren om att du vill häva köpet, antingen genom att du nyttjar din ångerrätt (om köpet är gjort på distans) eller att du reklamerar köpet (om köpet är gjort i fysisk butik. Om säljaren inte godkänner din ångerrätt eller reklamation är mitt råd att du vänder dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att ta ärendet vidare, och om du känner att du har lidit skada genom säljarens dröjsmål får du gärna kontakta en av våra jurister (här) för att få hjälp med att framställa ett skadeståndsanspråk.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (971)
2020-04-01 Vad ska man göra när en bil man har köpt visar sig vara felaktig?
2020-03-31 Kan en butik erbjuda prisgaranti på enbart vissa produkter?
2020-03-31 Vad gäller när katten jag köpte visade sig var sjuk?
2020-03-31 Är mögel i köpt bil ett fel som grundar ansvar enligt konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (78684)