Möjlighet att göra barn arvlöst genom testamente

2016-08-15 i Testamente
FRÅGA
Hej, Jag är gift och har ett särkullsbarn, min man har inga barn, kan vi skriva ett testamente om att han ska få sitta i orubbat bo om jag dör före honom eller har mitt barn alltid rätt att kräva ut sitt arv oavsett om det finns ett testamente eller ej. Om han dör före mig är det väl jag som ärver hans del men vem ärver när vi båda har dött? Är det hans syskon och syskonbarn som ärver hans del?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ditt barn har alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgörs av halva arvslotten, om barnet du nämner är ditt enda barn är barnets arvslott 100 % av din kvarlåtenskap. Alltså är ditt barns laglott 50 % av allt du efterlämnar dig vid din död. Laglotten går inte att inskränka på något sätt.

Ifall du testamenterar all din egendom till din make har ditt barn rätt att jämka testamentet för att få ut sin laglott vid din död.

Ditt barn kan alltså alltid få ut 50 % av det du efterlämnar dig. Huruvida ditt barn kan få resten efter dig bestäms av hur testamentet är skrivet. Det finns en något invecklad regel i 12 kap. 1 § ärvdabalken som bör tolkas som så att ifall testamentet skrivs med ett villkor om att din make ska få ärva allt efter dig med full äganderätt, har din dotter inte någon rätt till mer än sin laglott. Ifall testamentet istället skrivs med ett villkor om att din make ärver allt efter dig med fri förfoganderätt, har din dotter även rätt till efterarv när din make dör.

Skillnaden mellan full äganderätt och fri förfoganderätt är att din make får göra vad han vill med din egendom om han får den med full äganderätt. Vid fri förfoganderätt finns hinder för honom att till exempel testamentera bort din egendom, detta eftersom egendomen då är ämnad att tas som efterarv av ditt barn. Efterarvet ges ut när din make dör.

Detta innebär alltså att du genom att skriva ett testamente kan göra att din make får ärva 50 % efter dig, men ifall ditt barn väljer att jämka testamentet kommer boet inte att förbli orubbat. Och ifall du vill att ditt barn ska få ärva mer efter dig när din make dör kan du lägga in ett villkor om det i testamentet.

Till den andra delen av din fråga, du ärver din make som efterlevande make. Det ärver du med fri förfoganderätt. När du dör går hans del till hans arvingar. Ifall han inte har barn eller föräldrar i livet går hans del till hans syskon (och syskonbarn i syskonens ställe). Beloppet som ges i efterarv utgörs av den andel som det du ärvde efter din make då utgjorde i din totala egendomsmassa. Det är alltså inte en fast summa som delas ut, detta eftersom du ska få använda pengarna till att leva ett vanligt liv med utan att oroa dig för att råka göra dig av med pengarna du har ärvt.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp för dig.
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2726)
2021-01-22 Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?
2021-01-22 Vem eller vilka ska delges ett testamente?
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?

Alla besvarade frågor (88343)