FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt12/07/2017

Möjlighet att fylla igen avloppsdiken

Köpt en fastighet där grannen har ett avloppsdike från en trekammarbrunn över min tomnt utan servitut eller muntligt löfte, förlorar därför ca: 200m2 av min tomnt.Miljökontoret av förbjudit grannen att släppa ut från sin toalett till nämnda dike, hela anläggnigen är underkänd, inget bygglov finns till detta .Jag vill fylla igen avloppsdiket hur går jag till väga? Fastigheten Sören 2:102 Töre

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är vad du har rätt att göra när din granne olovligen byggt ett avloppsdike på din mark. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt.

Gällande rätt

Enligt vad du angett i frågan rör det sig inte om en nyttjanderätt vilket ger dig ett mycket bättre utgångsläge. Min bedömning är att det rör sig något av följande, beroende på hur avloppsdiket är byggt.

Det första alternativet är att avloppsdiket når upp till kraven på en anläggning. I den situationen gäller 3 kap. 12 § jordabalken (JB). Där föreskrivs att grannen är skyldig att avträda marken. Enda undantaget från detta är om det skull innebära en betydande kostnad eller olägenhet för ”anläggningens” ägare. Undantaget kan inte aktualiseras om personen som byggt anläggningen agerat med uppsåt eller varit grovt oaktsam. Om grannen byggt utan bygglov har denne garanterat varit agerat med uppsåt och varit grovt oaktsam och det är knappast en betydande kostnad eller olägenhet för grannen att fylla i diket. Du kan med fördel uppmärksamma den kommunala byggnadsnämnden på detta med det troliga resultatet att grannen föreläggs att åtgärda diket.

Vägrar grannen att åtgärda diket (anläggningen) är min rekommendation att du vänder dig till kronofogdemyndigheten och ansöker om att få särskild handräckning. Där kan du även yrka på verkställighet vilket innebär att kronofogdemyndigheten tar bort anläggningen på grannens bekostnad.

Om diket inte når upp till kraven på anläggning dvs. är ett ”vanligt” dike så kan du helt enkelt fylla ingen det. Situationen kan jämföras med att någon går in på din tomt och gräver en grop. Du har då rätt att fylla igen gropen och dessutom begära skadestånd. I det här fallet kan skadeståndet bestå av dina kostnader för att fylla igen diket.

Lösning

Om avloppsdiket har karaktär av en anläggning är min rekommendation att du kontaktar byggnadsnämnden för ett föreläggande och/eller kronofogdemyndigheten för särskild handräckning. Du hittar ansökan om särskild handräckning på följande länk:

https://www.kronofogden.se/38147.html

Om diket inte har karaktär av en anläggning är det bara att fylla igen det.

För uppföljande frågor når du mig på emil.blomqvist@lawline.se

Hälsningar,

Emil BlomqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000