Möjlighet att fylla igen avloppsdiken

2017-07-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Köpt en fastighet där grannen har ett avloppsdike från en trekammarbrunn över min tomnt utan servitut eller muntligt löfte, förlorar därför ca: 200m2 av min tomnt.Miljökontoret av förbjudit grannen att släppa ut från sin toalett till nämnda dike, hela anläggnigen är underkänd, inget bygglov finns till detta .Jag vill fylla igen avloppsdiket hur går jag till väga? Fastigheten Sören 2:102 Töre
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är vad du har rätt att göra när din granne olovligen byggt ett avloppsdike på din mark. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt.

Gällande rätt

Enligt vad du angett i frågan rör det sig inte om en nyttjanderätt vilket ger dig ett mycket bättre utgångsläge. Min bedömning är att det rör sig något av följande, beroende på hur avloppsdiket är byggt.

Det första alternativet är att avloppsdiket når upp till kraven på en anläggning. I den situationen gäller 3 kap. 12 § jordabalken (JB). Där föreskrivs att grannen är skyldig att avträda marken. Enda undantaget från detta är om det skull innebära en betydande kostnad eller olägenhet för ”anläggningens” ägare. Undantaget kan inte aktualiseras om personen som byggt anläggningen agerat med uppsåt eller varit grovt oaktsam. Om grannen byggt utan bygglov har denne garanterat varit agerat med uppsåt och varit grovt oaktsam och det är knappast en betydande kostnad eller olägenhet för grannen att fylla i diket. Du kan med fördel uppmärksamma den kommunala byggnadsnämnden på detta med det troliga resultatet att grannen föreläggs att åtgärda diket.

Vägrar grannen att åtgärda diket (anläggningen) är min rekommendation att du vänder dig till kronofogdemyndigheten och ansöker om att få särskild handräckning. Där kan du även yrka på verkställighet vilket innebär att kronofogdemyndigheten tar bort anläggningen på grannens bekostnad.

Om diket inte når upp till kraven på anläggning dvs. är ett ”vanligt” dike så kan du helt enkelt fylla ingen det. Situationen kan jämföras med att någon går in på din tomt och gräver en grop. Du har då rätt att fylla igen gropen och dessutom begära skadestånd. I det här fallet kan skadeståndet bestå av dina kostnader för att fylla igen diket.

Lösning

Om avloppsdiket har karaktär av en anläggning är min rekommendation att du kontaktar byggnadsnämnden för ett föreläggande och/eller kronofogdemyndigheten för särskild handräckning. Du hittar ansökan om särskild handräckning på följande länk:

https://www.kronofogden.se/38147.html

Om diket inte har karaktär av en anläggning är det bara att fylla igen det.

För uppföljande frågor når du mig på emil.blomqvist@lawline.se

Hälsningar,

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2073)
2021-07-29 Vad gäller vid störande villagrannar?
2021-07-29 Kan jag tvinga fram en försäljning av bostadsrätt efter separation?
2021-07-28 Hur sker en överlåtelse av fastighet?
2021-07-27 Fråga om träd medför olägenhet för grannar

Alla besvarade frågor (94370)