Möjlighet att förbjuda jakt på egen mark

2020-04-22 i Jakt
FRÅGA
Kan jag förbjuda jakt på mina egna marker?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen jaktlagen (JaktL).

Enligt 10 § JaktL har fastighetsägare som huvudregel jakträtt på den mark som tillhör fastigheten. Jakträtten innebär rätt att jaga samt att tillgodogöra sig vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas i något annat sammanhang än vid jakt. Med andra ord har som utgångspunkt endast fastighetsägare rätt att jaga på den egna marken.

För att besvara din fråga kan vi alltså konstatera att jakt på din mark kan sägas vara förbjuden för alla utom dig i utgångsläget. Om du inte ger någon annan tillstånd att jaga på din mark, och inte heller ingår i ett viltvårdsområde eller dylikt, får alltså ingen jaga på din mark.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (36)
2021-11-03 Tillfaller jakträtten dödsboet om jakträttsinnehavaren avlider?
2021-10-31 Jakt på samägd fastighet
2021-10-31 Får jag jaga rådjur på min fastighet?
2021-08-24 Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97696)