Möjlighet att få ta del av någons samtalslistor

2018-10-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA
En person påstår att jag har ringt honom under våren (för mej i en känslig fråga).Jag kan med mina utskrivna telefonräkningar, innehållande telefon- och sms-samtal, vis att så inte är fallet. En kort tid efter skall han ha ringt mej, och svarat mej i denna fråga,detta är också ett falskt påstående.Han skulle kunna bevisa detta genom att visa upp sina telefonräkningar. Hur skall jaggöra för att få honom att göra detta På frivillig väg kommer detta givetvis inte att ske,för då uppdagas det att han inte har ringt mej.Kan man göra anmälan om förtal, (eller använda någon annan juridisk term) i detta ärende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom telefonlistorna skulle kunna tjäna som eventuellt bevis ligger det närmast till hands att utgå ifrån att det endast kan komma på fråga att ta del av dem om personen (P) själv väljer att lägga fram dem som bevis. Detta förutsätter givetvis att era meningsskiljaktigheter över huvud taget har något med juridik att göra, och att du kan stämma honom i denna sak. I en process skulle P i vart fall känna sig tvingad att lägga fram de bevis han har till stöd för sin sak. Ett underlåtande att göra detta kan naturligtvis tas som intäkt för att P inte förmår bevisa sin sak.

Du har dock i grund och botten ingen rätt att tvinga någon till någonting. Däremot kan en mobiltelefon beslagtas och tömmas på information med stöd i 27 kap 1 § rättegångsbalken. För att det ska få ske krävs att mobilen "skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott". Avgörande för dina möjligheter i detta fall är alltså om P kan anses ha begått något brott eller inte, och följaktligen om hans mobil kan tas i beslag med anledning av detta eller inte. Jag vet för lite om själva saken för att uttala mig i frågan. Jag kan däremot klart säga, att om P:s gärningar endast består av dem som du beskrivit här ovan, kan han inte gjort sig skyldig till förtal. Du kan läsa om förtal i 5 kap. 1 § brottsbalken. Jag kommer inte gå igenom kriterierna för brottet eftersom jag finner det onödigt.

Arbetar P offentligt kan samtalslistorna vara allmänna handlingar. Jag finner det dock inte nödvändigt att reda ut den saken heller, eftersom informationen du lämnat är knapphändig. Jag vill inte att du tar det som kritik, jag menar bara att jag behöver mer information om det ska vara någon mening med att företa en analys. Du får i sådana fall gärna komplettera ditt ärende i kommentarerna, eller ställa en ny fråga. Du kan också boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

Lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (264)
2019-02-28 Vad gäller i tvist om parkeringsböter?
2019-02-23 Oskyldighetspresumtion
2019-02-05 Får olovlig avlyssning användas som bevisning?
2019-01-26 Domstolens möjligheter att avvisa bevisning

Alla besvarade frågor (66922)