Möjlighet att få ersättning för tidigare oupptäckt hjärtfel

FRÅGA
Hej!Jag har precis genomtgått en hjärtoperation efter att jag fått en hjärtattack. Det visade sig vara att jag hade en extra vägbana i hjärtat som är medfött och som är livshotande. Detta har jag gått runt med mina 26 år.Min fråga är har jag rätt till att stämma eller kräva ersättning för att man missat detta på tidigare undersökningar?Läkarna sa att man har kunnat se redan från tidigare undersökningar att extra banan funnits speciellt från den senaste ekg från 2018 när jag va hos en privat hjärtspecialist i jakobsberg. Då sa dom att jag inte hade något. Medans läkarna på akuten sa att man ser klart och tydligt att jag haft denna extra bana i hjärtat men att det måste varit en "felbedömning"?Jag är i chock fortfarande över det som hänt och är även sjukskriven efter operationen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar det du har varit med om, och att ditt hjärtfel inte upptäcktes tidigare. Jag kommer att gå igenom vad du har för möjligheter att anmäla det inträffade samt möjligheter att få ersättning. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Definition av vårdskada

En vårdskada är en skada som har inträffat i vården och som kunde ha undvikits om rätt åtgärder hade gjorts. Skadan eller risken för skadan kan ha uppstått i samband med en undersökning, vid vård eller vid en behandling. Skadan kan vara kroppslig eller psykisk. I ditt fall kan man argumentera att det bör ses som en vårdskada att ditt hjärtfel inte upptäcktes tidigare trots undersökningar, framför allt om hjärtattacken och den påföljande sjukskrivningen var en direkt följd av hjärtfelet.

Lex Maria-anmälan

Vid en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren (sjukhuset eller annan vårdinrättning) anmäla sig själva till IVO - inspektionen för vård och omsorg, se mer information på 1177:s hemsida (här). När en vårdgivare anmäler sig själv är det en Lex Maria-anmälan (motsvarande inom äldrevården samt inom verksamhet för funktionshindrade heter Lex Sarah-anmälan). Som anhörig eller drabbad av vårdskada kan man inte själv göra en Lex Maria-anmälan, utan det är enbart vårdgivaren som kan göra det.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om en patient råkar ut för en vårdskada, kan hen göra en anmälan till IVO (här). Om patienten har avlidit eller av annan anledning inte kan ta ställning till att anmäla får en närstående till patienten anmäla händelsen. Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän, se IVO:s hemsida.

Ersättning enligt Patienskadelagen

Om en patient har råkat ut för en personskada i samband med vård, behandling etc., kan hen få ersättning enligt Patientskadelagen, se Patientskadelagen 6 § (här).

Är det möjligt att driva en skadeståndsrättslig process mot en vårdgivare?

Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § (här), gäller att den som uppsåtligen eller av vållande orsakar sak- eller personskada ska ersätta skadan.

I Sverige har arbetsgivaren ett principalansvar för sina anställda, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). Det innebär att det inte finns möjlighet att stämma en enskild arbetstagare på skadestånd (i det här fallet en vårdanställd) utan då får man väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, i detta fall vårdinrättningen. En enskild arbetsgivare kan enbart bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl, se Skadeståndslagen 4 kap 1 § (här).

Sammanfattningsvis är det möjligt att väcka talan om skadestånd mot en vårdgivare, men det kan vara svårt att få skadestånd, då man måste bevisa att det finns ett samband mellan uppsåtet/oaktsamheten och skadan som inträffade.

Det är möjligt att en enskild läkare eller sjuksköterska kan hållas straffrättsligt ansvarig, men det är mycket ovanligt.

Vad du kan göra nu

Jag skulle rekommendera att du börjar med att göra en anmälan till IVO. Du kan ringa till IVO för att få mer upplysningar (kontaktuppgifter här) eller läsa mer på deras hemsida. Om du har en försäkring bör du kolla om ditt hjärtfel samt operationen kan göra att du har möjlighet att få ersättning från försäkringen. Du kan även kolla upp möjligheterna att få ersättning enligt Patientskadelagen, vilket du kan läsa mer om på Patientförsäkringsföreningens hemsida (här).

Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (231)
2020-09-14 Kan man få ersättning för komplikation vid operation?
2020-09-06 Kan socialtjänsten omhänderta en person som är äldre än 18 år?
2020-08-31 Vad har jag för rättigheter när det kommer till privat tandvård?
2020-08-30 Kan en vårdcentral neka mig att träffa en läkare?

Alla besvarade frågor (84241)