Möjlighet att begära ut samtal med telefonförsäljare?

FRÅGA
hejsan! Om jag beställer något över telefon finns det någon chans att få inspelningen på samtalet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom ifall du kan kräva av företaget att få ut ljudinspelningen med telefonförsäljaren, samt om det finns formkrav för avtal som ingås genom telefonförsäljning. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Kan du kräva att få ljudinspelningen av företaget?

Om jag ska ge ett kort svar, så har du inte rätt att kräva att få ut inspelningen. En offentlighetsprincip finns mot myndigheter, men inte gentemot privata företag.

Finns det formkrav för avtal som ingås genom telefonförsäljning?

Enligt svensk rätt kan ett avtal ingås muntligt, skriftligt eller genom konkludent handlande, om det inte finns speciallag som stadgar annat. Vid telefonförsäljning till konsumenter finns det en speciallag som stadgar att om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren därefter skriftligen bekräfta ett erbjudande och konsumenten måste skriftligen tacka ja. I annat fall är avtalet ogiltigt, se 2 kap 3 a § 1 st Distansavtalslagen (här). Konsumenter har även en lagstadgad ångerrätt under en tidsfrist på 14 dagar, se 2 kap 10 § 1 st Distansavtalslagen (här). När ångerfristen på 14 dagar börjar löpa regleras i 2 kap 12 § 1-4 st Distansavtalslagen (här).

Vad du kan göra nu

Du har ingen lagstadgad rätt att begära ut inspelningen av samtalet, men jag rekommenderar att du kontaktar företaget som telefonförsäljaren ringde från, och frågar om det finns möjlighet att få ut inspelningen.

Om du har fler frågor rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga, alternativt ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (156)
2020-12-29 Jag utövade min ångerrätt men har inte fått tillbaka pengarna, vad ska jag göra?
2020-11-17 Kan ideell förening ångra ingånget avtal om telefoni?
2020-10-21 Konsumentens ångerrätt vid distansavtal
2020-09-28 Vem ansvarar för varan vid en retur?

Alla besvarade frågor (88149)