Möjliga påföljder vid köp av defekt bil av bilfirma

2019-04-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Bilköp från Firma - vad gäller avseende felBegagnad bil 2010 års modell, 7300 mil, köpt september 180912, 55 000 sek.Identifierade att färg börjat lossna - rost på en tröskellådan under Mars månad, bokade tid till plåt - lack firma till 190408för att ordna skadorna trodde att det var "stenskott" från vintern. Verkstad konstaterade att tröskel skadad tidigare och ej reparerad proffesionellt samt sannolikt "lackad" för att dölja skada och reparation och ej möjlig att åtgärda med mindre än byte av tröskellåda. Reparation avbruten och lack - plåt verkstad kommer att ta fram offert på åtgärdande, bilfirma kontaktad men anser inte att de har något ansvar eller skyldighet att stå för åtgärd avdel eller hela skadan. Egen syn bilfirman har medvetet dolt // borde ha vetat om skada som ej var möjlig att identifiera vid köp och därmed firman ansvarig för åtgärdande. Vad gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag tolkar frågan som att du har köpt en bil av en bilfirma och att bilen är att anses som defekt och att du önskar nu att veta den rättsliga situationen. När en bilfirma säljer en bil till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig benämns det inom juridiken som ett fel i varan.


Är bilen felaktig?

Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick vid köpet. Bilfirman ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL). Bilen ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick vid köpet. Detta innebär att bilen skulle ha varit i sådant skick som du och bilfirman kommit överens om. Om bilen avviker från detta är den att anses som felaktig (16 § KKL). Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som bilfirman har lämnat före köpet (19 § KKL).


Påföljder?

Om en vara är felaktig finns det ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande. Dessa är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att åtgärda felen samt häva köpet (se 22 § KKL).


Vad innebär detta för dig?

Mycket tyder på att bilen har omfattande fel vilket innebär att möjligheter till påföljder finns. De möjliga rättsliga påföljderna är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att åtgärda felen samt att häva köpet. Du kan vända dig till bilfirman med ovanstående argument för att uppnå en överenskommelse. Skulle detta inte nå framgång är du varmt välkommen att ta kontakt med Lawlines juristbyrå för att rättsligt gå vidare med ärendet.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1001)
2020-05-27 Hur lång tid har säljaren på sig att avhjälpa felet?
2020-05-26 Påföljder vid fel i varan
2020-05-25 Vad kan konsumenten göra när säljaren är i dröjsmål med varan?
2020-05-22 Köpares rättigheter vid fel i vara - bil

Alla besvarade frågor (80335)