Mögel i källarförråd, har jag rätt till ersättning för skada på min egendom?

2017-07-16 i Skadestånd
FRÅGA
Hej! Bor i en hyresrätt och har ett källarförråd. I källarförrådet har nu alla mina grejer förstörts av mögel, inte bara textilier, utan även träramar, skohyllor, ihoprullad matta, fotoalbum osv. Det har även bildats "skum" på väggarna nere i källaren. Är detta hyresvärdens ansvar att ersätta mig eller vad gäller?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Hyreslagen återfinns i 12 kap. jordabalken (JB) se här.

Du som hyresgäst har rätt till ersättning för skada som uppkommer under hyrestiden, om hyresvärden inte visar att skadan inte beror på hans försummelse (12 kap. 11 och 16 §§ JB). Det är hyresvärdens uppgift att se till att mögel inte bildas på fastigheten eller i vart fall förebyggs och motverkas. Hyresvärdens ansvar att avhjälpa eller förebygga mögelskador gäller inte om han eller hon kan bevisa att du som hyresgäst är ansvarig för detta. Om skadan mot all förmodan visar sig bero på att du förvarat ett, med risk för orsakande av mögel, skadligt föremål i källarförrådet så kan du bli skyldig att ersätta skadan (12 kap. 24 § JB). Men en hyresvärd är ju under hyrestiden skyldig att hålla fastigheten i gott skick och se till att lägenheter och källarförråd är fullt brukbara för dennes hyresgäster. Hyresgästen kan knappast belastas med att regelbundet undersöka kvalitén kring källarförrådet, detta är närmast hyresvärdens uppgift. Av denna anledning är hyresvärden alltså pliktig att gentemot dig svara för den skada som uppkommit på din tillhöriga egendom till följd av försumligheten av dennes skyldigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (81)
2021-12-30 Vem ska ersätta skada på en hyreslägenhet, när skadan uppstått av utomstående?
2021-12-14 Har en privat hyresvärd rätt att utdöma böter?
2021-11-14 Hyresgästens ansvar för uppkommen skada - Vad gäller?
2021-11-05 Granne sågar ner träd som stör

Alla besvarade frågor (98494)